languish

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈlæŋgwɪʃ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈlæŋgwɪʃ/ ,USA pronunciation: respelling(langgwish)

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
languish viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (sit longing for [sth])tråna vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  sukta vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  (omodern, litterär)trängta vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 Thinking about her lost love, Elizabeth sat languishing.
languish viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be neglected, unused)försummas vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  tvina bort, tyna bort vitr partikelpartikelverb, intransitivt: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet. Intransitivt. T.ex. "somna om": "Han vaknade tidigt, men kunde [b]somna om[/b] igen."
 The proposal was languishing on the mayor's desk.
languish viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (suffer)tvina bort, tyna bort vitr partikelpartikelverb, intransitivt: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet. Intransitivt. T.ex. "somna om": "Han vaknade tidigt, men kunde [b]somna om[/b] igen."
  (litterär)försmäkta vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 The innocent man languished in prison.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Synonymer: fade, fail, droop, weaken, pine, mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "languish" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'languish'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam
Rapportera en olämplig annons.