landscaping

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈlænskeipiŋ/

From the verb landscape: (⇒ conjugate)
landscaping is: Click the infinitive to see all available inflections
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
På den här sidan: landscaping, landscape

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
landscaping nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (garden design) (om trädgårdar)trädgårdsanläggning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  landskapsarkitektur ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Did you do the landscaping yourself or hire someone?
 Var det du som gjorde trädgårdsanläggningen eller anlitade du någon?
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
landscape nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (rural scenery)landskap ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  natur ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 We stopped at the top of the mountain to admire the landscape.
 Vi stannade på toppen av berget för att beundra landskapet.
landscape nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (painting of a rural scene) (allmänt)landskapsmåleri, naturmåleri ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  landskapsmålning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 They bought a landscape at the art auction.
 De köpte en landskapsmålning på konstauktionen.
landscape [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (design and plant for improved appearance)anlägga trädgård vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 My parents are going to landscape the front of their new house.
 Mina föräldrar ska anlägga trädgård på framsidan av sitt nya hus.
landscape adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (paper format: not portrait) (pappersformat)liggande adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 Jim printed the table out in landscape format.
 Jim skrev ut diagrammet i liggande format.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

Forumdiskussioner med ord(en) "landscaping" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'landscaping'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam
Rapportera en olämplig annons.