WordReference kan inte översätta just den här frasen, men klicka på varje enskilt ord för att se vad det betyder:

ladder dredge


WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
ladder nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (set of rungs for climbing)stege ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  repstege ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 John used the ladder to climb onto the roof to clean out the gutters.
 John använde stegen för att klättra upp på taket och rensa stuprännorna.
ladder nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (corporate ladder) (bildlig)stege ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  karriärstrappa ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Dan started working as an intern and worked his way up the ladder over the next few decades.
 Dan började arbeta som praktikant och arbetade sin väg uppför karriärstrappan över de följande årtiondena.
ladder [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." UK (tear: tights, stockings)repa, riva vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  riva upp en maska v uttr
 I laddered my tights trying to climb over the fence.
 Jag rev upp en maska i mina strumpbyxor när jag försökte klättra över staketet.
ladder viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." UK (tights, stockings: run)repas vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  maska sig vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  gå en maska v uttr
 My stockings were so sheer, they laddered after ten minutes' wear.
 Mina strumpbyxor var så tunna att de maskade sig efter tio minuters användning.
 
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
ladder nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (tights: run) (strumpbyxor)maska ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  reva ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  hål ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Stacy's tights had a ladder in them.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

Forumdiskussioner med ord(en) "ladder dredge" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'ladder dredge'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.