join

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈdʒɔɪn/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/dʒɔɪn/ ,USA pronunciation: respelling( join)

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
join [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (socially) (vardagligt)följa med vtr partikel oskjpartikelverb, transitivt, oskiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, oskiljbart. T.ex.: "kasta ut", "slå in".
  (slang)hänga med vtr partikel oskjpartikelverb, transitivt, oskiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, oskiljbart. T.ex.: "kasta ut", "slå in".
  (slang, försvenskat)joina vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 We are going to see a movie tonight. Would you like to join us?
 Vi ska gå och kolla på en film ikväll. Vill du följa med?
join [sth],
join [sth] and/with [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(connect) (vardagligt)sätta ihop, sätta samman vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  förena vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 He joined the two puzzle pieces together.
 Han satte ihop (or: satte samman) de två pusselbitarna.
join [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (become a member of) (vardagligt)gå med i v uttr
  (formellt)bli medlem i v uttr
 She joined the chess club.
 Hon gick med i schackklubben.
join [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (participate in)delta vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (formellt)deltaga vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 We joined the search for the missing children.
 Vi deltog i sökandet efter de försvunna barnen.
join with [sb],
join with [sb] to do [sth]
vi + prep
(cooperate)gå samman vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 Business leaders have joined with the government to fight poverty.
 Företagsledare har gått samman med regeringen för att bekämpa fattigdom.
 
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
join nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (place where things are attached) (tex limfog)fog ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  skarv ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The join is where two pieces are connected.
join viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be united)fogas samman vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  förenas vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  (vardagligt)sitta ihop vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 These two pieces join.
join vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." UK (unite)förena vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (formellt)föra samman vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The priest joined the hands of the bride and groom.
join vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (take part in: an activity)delta vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (formellt)deltaga vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 To join our campaign, please sign up at our website.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Kollokationer: join a [club, gym, organization, team], a [neat, tight, loose, seamless] join, join the [army, military, party], mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "join" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'join'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.