inundate

Listen:

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈɪnʌndeɪt/

US:USA pronuncation: IPAUSA pronuncation: IPA/ˈɪnənˌdeɪt/

US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(inən dāt′, -un-, in undāt)Inflections of 'inundate' (v): (⇒ conjugate)
inundates
v 3rd person singular
inundating
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
inundated
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
inundated
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
inundate [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (overwhelm: with [sth])överösa ngn, överhopa ngn vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (bildlig)översvämma ngn vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 Phone calls inundated the receptionist.
inundate [sb] with [sth] vtr + prep figurative, often passive (overwhelm with [sth](bildlig)överösa ngn med ngt, överhopa ngn med ngt vtr + prep
 The professor was inundated with papers to grade.
inundate [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." often passive (flood)översvämma ngt vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 Heavy rainfall inundated the village.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

Forumdiskussioner med ord(en) "inundate" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'inundate'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.