interfering

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˌɪntərˈfɪərɪŋ/

From the verb interfere: (⇒ conjugate)
interfering is: Click the infinitive to see all available inflections
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
På den här sidan: interfering, interfere

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
interfering adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (meddling, intervening)ingripande adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  (formell)intervenerade adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  (negativt)som lägger sig i uttruttryck: Uttryck med speciell betydelse som inte nödvändigtvis fungerar som ett verb. Inkluderar ordspråk. T.ex.: "lika som bär".
  (bildlig: negativt)som lägger näsan i blöt uttruttryck: Uttryck med speciell betydelse som inte nödvändigtvis fungerar som ett verb. Inkluderar ordspråk. T.ex.: "lika som bär".
 My interfering aunt is always asking nosy questions.
interfering nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (meddling behaviour)att lägga sig i saker ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (överdriven tjänstvillighet)beskäftighet ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (överdriven hälpsamhet)beställsamhet ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Quit your interfering and mind your own business.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
interfere viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (meddle)ingripa vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  lägga sig i vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 Mike interfered when his son was playing football, and was banned from attending his games.
interfere with [sth] vi + prep (impede [sth])störa vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  hindra vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  ingripa i ngt vtr + prep
 The microwave interfered with the signal.
interfere with [sth] vi + prep (tamper with [sth](vardagligt)mixtra med ngt vtr + prep
  störa vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 Please do not interfere with the settings on my computer, as I have them just as I want them.
interfere in [sth] vi + prep (meddle in [sth])lägga sig i ngt vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 My sister is always interfering in my love life.
interfere with [sb] vi + prep (abuse by touching sexually)ofreda ngn sexuellt vtr + adv
  (våldta)förgripa sig på ngn vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 Larry was arrested for interfering with Tom's daughter.
 
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
interfere viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (horse: hit feet together) (häst)slå ihop hovar vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
Anmärkning: Det finns ingen exakt översättning.
 The horse got tired and started interfering.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

Forumdiskussioner med ord(en) "interfering" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'interfering'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.