interface

Listen:

UK:*UK and possibly other pronunciationsnoun: /ˈɪntərfeɪs/, verb: /ˈɪntərfeɪs/ /ˌɪntərˈfeɪs/

US:USA pronuncation: IPAUSA pronuncation: IPA/n. ˈɪntɚˌfeɪs; v. also ˌɪntɚˈfeɪs/

US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(n. intər fās′; v. intər fās′, in′tər fās)


Inflections of 'interface' (v): (⇒ conjugate)
interfaces
v 3rd person singular
interfacing
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
interfaced
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
interfaced
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
interface nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (connection)kontakt ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Mathematics is the interface between all the sciences.
interface nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (computers) (vardagligt)gränssnitt ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (informellt, låneord)interface ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The computer interface was old and inefficient, so the company hired a programmer to redesign it.
 
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
interface nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (2 bodies: boundary)gränsyta ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Oil and water form an interface that neither will cross.
interface viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (connect)komma i kontakt vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
  (vardagligt)nudda vid varandra vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 Oxygen is absorbed when the water and the air interface.
interface with [sb/sth] vi + prep (communicate with)samverka med vtr + prep
  kommunicera med vtr + prep
 Dan called his manager and asked to interface with him for a moment.
interface [sth] to [sth],
interface [sth] with [sth]
vtr + prep
(connect to)koppla ihop ngt med ngt vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
  länka samman ngt med ngt vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Synonymer: butt in, mer...
Kollokationer: interface [design, configuration], the interface language, has [a complicated, an intuitive] interface, mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "interface" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'interface'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.