interesting

Listen:

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈɪntərɛstɪŋ/

US:USA pronuncation: IPAUSA pronuncation: IPA/ˈɪntərəstɪŋ, -trəstɪŋ/

US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(intər ə sting, -trə sting, -tə res′ting)På den här sidan: interesting, interest

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
interesting adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (arousing interest)intresseväckande, intressant adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 That's an interesting subject. I want to talk more about it later.
 Det är ett intresseväckande (or: intressant) ämne.
 
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
interesting adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (holding attention)intressant adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 The movie was interesting for the entire three hours.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
interest,
interest in
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(curiosity, concern)intresse ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Some people have an interest in other cultures while others do not.
 Vissa personer har ett intresse för andra kulturer medan andra personer inte har det.
interest,
interest in
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(concern)intresse ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 My interest in the dispute is based on care for both people.
 Mitt intresse i konflikten beror på att jag bryr mig om båda personerna.
interest nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (finance: earnings)ränta ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 This bank account gives 3% interest per year.
 Det här bankkontot ger mig 3% i ränta varje år.
 
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
interest nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (hobby)intresse ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  fritidsintresse ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  hobby ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 His interests include biking and studying languages.
interest nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (finance: ownership)andel ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 He has a financial interest in this company and may lose all his money.
interest nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (personal benefit)intresse ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  egen fördel ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 He did what was in his interest and didn't care for the feelings of the others.
interest nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (finance: loan)ränta ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 He pays 7% interest on their car loan.
interest nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (participation in sthg) (fysiskt)deltagande ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (allmänt)engagemang ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 She always takes an interest in the village fair.
interest vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (engage attention)intressera vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 Yes, other cultures really interest me.
interest vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (induce participation by [sb])intressera för vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  göra intresserad vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 Can I interest you in some ice cream?
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Kollokationer: is an interesting [idea, point, proposition, character], is the [most, least] interesting thing I have [seen, heard] in a long time, is interesting to [see, note, visit, know], mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "interesting" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'interesting'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.