initiated


From the verb initiate: (⇒ conjugate)
initiated is: Click the infinitive to see all available inflections
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
initiate vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (action)initiera vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  ta initiativ till vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
  inleda, påbörja vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  starta vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
initiate [sb] into [sth] vtr + prep (induct [sb] into [sth])initiera ngn i ngt vtr + prep
  introducera ngn för ngt vtr + prep
 The monks initiated him into the order.
initiate [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (train)lära upp vtr partikel oskjpartikelverb, transitivt, oskiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, oskiljbart. T.ex.: "kasta ut", "slå in".
  träna vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  utbilda vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 Harry spent an hour initiating his new employee.
initiate nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (new person)nybörjare ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The initiates had to go through two weeks of training.
 
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
initiate vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (into an organization) (ny medlem)uppta vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (ny medlem)ta in vtr partikel skjpartikelverb, transitivt, skiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, skiljbart.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

Forumdiskussioner med ord(en) "initiated" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'initiated'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.