ideal

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/aɪˈdɪəl/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/aɪˈdiəl, aɪˈdil/ ,USA pronunciation: respelling(ī dēəl, ī dēl)


WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
ideal adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (perfect)idealisk, ideal, ideal- adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  perfekt adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  felfri adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 In an ideal world, we would all be healthy.
 
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
ideal adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (best)idealisk adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 The compromise was an ideal solution for both sides.
ideal adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (maths: number)ideal- adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 We need to consider ideal numbers as well as real ones.
ideal nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (perfection)ideal ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Venus represents an ideal of beauty.
ideal nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (model)förebild ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Greek columns have been an artistic ideal for centuries.
ideal nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (ultimate aim)mål, målsättning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 My ideal is to compete in the Olympic Games.
ideal nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (imaginary concept)ideal ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Escher's illusions are ideals that could never be realized.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Kollokationer: [economic, social, political] ideals, is the ideal [situation, solution, choice, outcome], the [communist, socialist, capitalist, Christian] ideal, mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "ideal" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'ideal'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.