howling

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈhaʊlɪŋ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈhaʊlɪŋ/ ,USA pronunciation: respelling(houling)

På den här sidan: howling, howl
'howling' är ett alternativt uttryck för 'howl'. Du hittar det i en eller flera av raderna nedan.'howling' is an alternate term for 'howl'. It is in one or more of the lines below.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
howling nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (crying sound of a dog, etc.)ylande ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  skall ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Mark heard howling coming from the kennel.
howling adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative, informal (success, etc.: total) (förled)jätte- adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  brak- adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  dunder- adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 The movie turned out to be a howling success.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
howl viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (dog, wolf: cry)yla vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 At night, Seth could always hear his dog howling at the moon.
howl viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (person: cry out)skrika vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  tjuta vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  vråla vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 Lily howled like it was the end of the world when she stubbed her toe.
howl nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cry of a dog or wolf)ylande, ylning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The wolf's howl was heard for miles around.
howl nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cry of pain, etc.)skrik ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  tjut ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  vrål ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
howling nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (sound of wind)vin, vinande ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  tjut ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 At the top of the mountain the howling of the wind was very loud.
howl nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang, figurative ([sth] or [sb] hilarious) (vardagligt)jätterolig person ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (vardagligt)jätterolig grej ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 That joke's a howl, you have to tell it to Jenna.
howl viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative ([sb]: complain)klaga vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  (vardagligt)gnälla vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 Every time he doesn't get what he wants, Jimmy goes off to howl to his mom.
howl viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (laugh) (bildlig)tjuta vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  gapskratta vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  flina vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 The new comedian made the audience howl.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

Forumdiskussioner med ord(en) "howling" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'howling'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.