house

Listen:

UK:*UK and possibly other pronunciations'House': /ˈhaʊs/; 'house': noun: /ˈhaʊs/, verb: /ˈhaʊz/

US:USA pronuncation: IPAUSA pronuncation: IPA/n., adj. haʊs; v. haʊz/

US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(n., adj. hous; v. houz)Inflections of 'house' (v): (⇒ conjugate)
houses
v 3rd person singular
housing
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
housed
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
housed
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
house nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (residence building)hus ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Their new house has three bathrooms.
 Deras nya hus har tre badrum.
house nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (household)hushåll ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  hus ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The whole house was in mourning for Mr. Saunders.
 Hela hushållet var i sorg efter herr Saunders.
house [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (provide a storage place)hysa vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  innehålla vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  rymma vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (vardaglig)ha vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 This cabinet houses all our stationery.
 Det här skåpet innehåller allt vårt kontorsmaterial.
house nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (shelter)bo ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Some animals build their houses out of straw.
 Vissa djur bygger sina bon av halm.
house [sth/sb] in [sth] vtr + prep (keep in a dwelling)hysa vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  låta bo i vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
  (tillfälligt)härbärgera, inhysa vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The university houses its students in very old buildings.
 Universitetet hyser sina studenter i mycket gamla byggnader.
 
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
house nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (building)byggnad ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  hus ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
Anmärkning: Usually used in compound forms: "schoolhouse," "coffee house," "jailhouse," etc.
 There's a florist between the coffee house and the schoolhouse. The legislature meets in the State House.
house,
House
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(hall)kammare ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (främst USA och England)hus ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The British Parliament meets in the House of Commons.
house,
House
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(family)hus ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  familj ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  hushåll ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The House of Tudor ruled from 1485 to 1603.
house nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (legislative body)kammare ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  parlament ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (främst USA och England)hus ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Most parliaments have an upper and a lower house.
house nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (business firm)firma ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  bolag ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  företag ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 He works for a publishing house.
house nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (university college)studenthem ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  elevhem ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (universitet)nation ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The university is divided into several houses.
house nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (members of a college)studenthem ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  elevhem ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (universitet)nation ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The two houses will be competing in the rowing regatta.
house nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (gambling: casino)kasino ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (slang)hus, the house ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 It never pays to gamble because the house always wins.
house nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (audience)publik ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  hus ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  auditorium ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The producer was pleased to see there was a good house on the play's opening night.
house nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (convent or abbey)kloster ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  klosterkyrka ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 There used to be lots of religious houses in this area.
house nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (church, mosque, synagogue)hus ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  helig byggnad, religiöst tempel ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Speak quietly when you enter God's house.
house nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (residential division in boarding school)elevhem ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  studenthem ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The school had 6 houses.
house nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (team in British school)hus ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  lag ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (lånord)house ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 I'm in Newton house at school; our colour is red.
house vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (provide housing)rymma vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  hysa vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (tillfälligt)härbärgera, inhysa vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The hall will house two hundred people.
house vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (provide a workplace)hysa vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  rymma vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 This building houses the workshop.
house vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (secure sthg)förvara vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The machine can be housed in its case for transit.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Kollokationer: houses [books, storage boxes, canned food], a [big, two-bedroom, small, row] house, house prices are [falling, rising], mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "house" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'house'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.