hoover

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations'Hoover', 'hoover': /ˈhuːvə/US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(ho̅o̅vər)

På den här sidan: hoover, vacuum
'hoover' är ett alternativt uttryck för 'vacuum'. Du hittar det i en eller flera av raderna nedan.'hoover' is an alternate term for 'vacuum'. It is in one or more of the lines below.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
Hoover,
hoover
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
UK, ® (vacuum cleaner)dammsugare ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
Anmärkning: As a registered trademark, “Hoover” should be capitalized, but it is usually not capitalized in informal communication.
 This old hoover's not picking up the dust anymore.
Hoover [sth],
hoover [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
UK, ® (clean by vacuuming)dammsuga vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 Nancy hoovered the carpet to get rid of all the cat hair.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
vacuum nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (physics)vakuum ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  tomrum ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Nature abhors a vacuum.
 Naturen avskyr vakuum (or: tomrum).
vacuum nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (machine)dammsugare ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Adam got the vacuum out to clear up after the party.
 Adam tog fram dammsugaren för att städa upp efter festen.
vacuum [sth],
also UK: Hoover,
hoover
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(clean by vacuuming)dammsuga vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 Julia vacuumed the carpet. I vacuum the living room every day.
 Julia dammsög mattan. Jag dammsög vardagsrummet varje dag.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
vacuum nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sense of emptiness) (bildlig)vakuum ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  tomhet ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 His wife's death left a vacuum in George's life.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Synonymer: vacuum, mer...
Kollokationer: UK: [an upright, a bagless, a portable] hoover, UK: hoovered up the [dust, living room], UK: took the hoover out to [clean, dust], mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "hoover" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'hoover'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.