WordReference kan inte översätta just den här frasen, men klicka på varje enskilt ord för att se vad det betyder:

hold the road


WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
hold vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (possess)ha vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (något formellt)inneha vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (ha i sin ägo)äga vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 She holds the keys to the car.
hold [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (grasp)hålla vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 She holds her child's hand when they cross the street.
 Hon håller sitt barns hand när de korsar gatan.
hold [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (contain)hålla, rymma vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  innehålla vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 This container holds four litres of liquid.
 Behållaren håller (or: rymmer) fem liter vätska.
hold [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (embrace)hålla om vtr partikel skjpartikelverb, transitivt, skiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, skiljbart.
 The couple held each other tightly. The mother held her crying child.
 Paret höll om varandra hårt.
hold viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (on phone: wait)vänta vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  dröja vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 Can you hold for a minute while I check that information for you?
 Kan du dröja en minut medan jag kollar informationen till dig?
hold viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (adhere)hålla vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 Is that knot going to hold?
 Kommer den knuten att hålla?
hold nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (telephone) (att pausa telefonsamtal)parkering ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  parkera ett samtal vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 He was placed on hold for five minutes when he called.
 Han sattes på parkering i fem minuter när han ringde.
hold nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (grasp)grepp ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  tag ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 He had a tight hold on his daughter's wrist.
 Han hade ett hårt grepp om sin dotters handled.
 
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
hold nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (ships)lastrum ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The dry food was kept down in the hold.
hold nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (wrestling)grepp ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  tag ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The wrestler used a special hold to defeat his opponent.
hold nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (mental grasp)förståelse ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (bildlig)grepp ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The new president's hold on difficult policy issues was not strong.
hold,
cargo hold
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(plane: cargo storage)lastrum ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Pets travel in crates in the hold.
hold,
baggage hold
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(plane: bag storage)bagagerum ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The airline carries wheelchairs free of charge in the hold.
hold viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (continue to resist sthg)hålla vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 The dam has held through all the storms that have passed.
hold at [sth] vi + prep (not change state)stanna vid ngt vitr + prep
  hålla sig vid ngt vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 The water level held at two feet above sea level.
hold vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (continue to have)behålla vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 His son can't hold a job. He keeps getting fired.
hold vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (support)ha vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (omodern)hysa vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 We know that not all party members hold the same position on this issue.
hold vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (take)hålla vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  ta vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  bära vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 Could you hold this box for me for a minute?
hold vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (own)äga vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  besitta vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 She holds the land, but it is used by the entire family.
hold vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (have in custody)hålla vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  hålla häktad vtr + adj
  hålla i fängsligt förvar, hålla i häkte vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 The police held the suspect in custody.
hold vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (retain)behålla vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  hålla kvar vtr partikel skjpartikelverb, transitivt, skiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, skiljbart.
  lägga undan vtr partikel skjpartikelverb, transitivt, skiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, skiljbart.
 We held some cash in Euros in case of emergency.
hold vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (engage in)ha vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  hålla vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 I don't hold discussions with silly people.
hold vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (accommodate)rymma, inrymma vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  ha plats för, ha rum för vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 This conference room holds up to forty people.
hold [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (military: defend)hålla vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  försvara vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The rebels held their position for ten hours until reinforcements arrived.
hold vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (military: occupy) (vardaglig)hålla vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  ockupera vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The army sought to hold the strategic mountaintop.
hold vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (course: maintain) (kurs)hålla vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 Hold your current course for the next one hundred kilometres.
hold vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (believe, consider)tycka, anse vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (en specifik åsikt)ha, hålla vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 He holds that those actions should be illegal.
hold vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (take place, have)hålla vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  ha vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 We will hold the meeting in the conference room.
hold [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (have: an opinion)hysa vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  hålla vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (vardagligt)ha vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 We know that not all party members hold the same position on this issue.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Synonymer: ride, mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "hold the road" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'hold the road'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.