heating

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈhiːtɪŋ/US:USA pronuncation: IPAUSA pronuncation: IPA/ˈhitɪŋ/


På den här sidan: heating, heat

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
heating nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (of building) (i byggnad)värmeledning, värme ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (i byggnad)uppvärmning, eldning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The management let the employees go home when the heating gave out in the building in January.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
heat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (great warmth) (mycket hög temperatur)hetta ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (hög temperatur)värme ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 You could feel the heat of the fire.
 Man kunde känna eldens hetta.
heat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (building: heating)värme ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  uppvärmning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Is the heat on in the house? It is cold in here.
 Är värmen på i huset?
heat [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (make hot)värma vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  hetta upp vtr partikel skjpartikelverb, transitivt, skiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, skiljbart.
 The directions say to heat the water to room temperature.
 Instruktionerna säger att man ska värma upp vattnet till rumstemperatur.
 
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
heat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (temperature)värme ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  temperatur ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Cook the meat at high heat.
heat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (of a body)värme, kroppsvärme ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 He hugged his daughter to warm her with the heat of his body.
heat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (of a fever)hetta, feberhetta ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  värme, kroppsvärme ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 I could feel the fever in the heat of his body.
heat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (hot weather) (hög temperatur)värme ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (mycket hög temperatur)hetta ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The heat here in summer brings in lots of tourists.
heat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (hot season)varma månader ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  varm årstid ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  varm period ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 During the cooler months they worked, but could do little during the heat.
heat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sports: race division)lopp ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The winner of the third heat ran faster than the better-known competitors.
heat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (baseball: fast pitches)snabbt kast ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The new player wasn't used to the heat thrown by major league pitchers.
in heat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sexual arousal in animals) (hunddjur och kattdjur)löp, löpperiod ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (allmänt, däggdjur)brunst ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Female dogs are in heat only once a year. What time of year are deer in heat?
heat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (intensity of emotion) (bildlig)hetta ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  värme ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  eld ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
heat vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (inflame with emotion) (vardaglig)elda på, hetta upp vtr partikel skjpartikelverb, transitivt, skiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, skiljbart.
 She heated the conversation with the mention of his ex-wife.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Kollokationer: the [furnace, stove] is having heating problems, heating and cooling systems, [replace, repair] the heating element, mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "heating" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'heating'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.