heart

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈhɑːrt/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/hɑrt/ ,USA pronunciation: respelling(härt)

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
heart nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (human organ)hjärta ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 He was so nervous that he could hear his heart beating.
 Han var så nervös att han kunde höra sitt hjärta banka.
heart nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (animal organ)hjärta ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Scientists are working on using pig hearts for human transplants.
 Forskare arbetar på att använda grishjärtan för mänsklig transplantation.
heart nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (centre of feelings) (bildlig)hjärta ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 In his heart, he knew that she would stay loyal.
 Han visste i sitt hjärta att hon skulle förbli lojal.
heart,
heart of [sth]
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
figurative (centre of a place)hjärta ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  kärna ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  centrum ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The heart of the city is alive with bars and restaurants.
 Stadens hjärta är fullt av liv med barer och restauranger.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
heart nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (courage)mod ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  tapperhet ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The basketball player wasn't the tallest, but he played with a lot of heart.
heart nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (lettuce, cabbage)hjärta ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  mitten på salladshuvud ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The hearts of butterhead lettuce are delicious with a vinaigrette.
heart nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (feelings, sympathy) (bildlig)hjärta ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  känsla ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 While my head says I should stay, my heart tells me to go.
heart nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (innermost part of sthg)mitt ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 There are seeds at the heart of this fruit.
heart nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (core)kärna ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  kärnpunkt ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 At heart, the issue is quite simple. It is an argument over money.
heart nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (breast, bosom)bröst ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The mother drew her children to her heart.
heart nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. dated (person)person ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  själ ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 She's a kind heart.
heart nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (shape)hjärta ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  hjärtform ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The child drew a heart and coloured it red.
heart nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cards)hjärterkort, hjärter ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 She held three hearts and two diamonds in her poker hand.
heart nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (botany: tree core)kärna, kärnved, kärnvirke ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Many sailing ships were made from heart of oak.
heart n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." (relating to the heart) (förled)hjärt- adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 The old man has some heart problems.
hearts nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (card game)hjärter ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Kollokationer: the human heart, check your heart rate, a [pig, rat] heart, mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "heart" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'heart'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.