heaped

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈhiːpt/

På den här sidan: heaped, heap

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
heaped adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (spoonful: rounded)rågad adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 On the table sat a heaped bowl of rice.
heaped adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (full, piled with [sth])hopad adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  anhopad adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 Vince struggled down the stairs with the heaped laundry basket.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
heap nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (pile, mound) (mindre)hög, hop ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (större)kulle ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The worker piled a bunch of rocks into a heap.
a heap (of [sth]) nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (untidy pile) (mindre)hög, hop ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (större)kulle ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 There's a heap of dirty laundry in the laundry room.
a heap of [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (pile, mound)en hög av ngt ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  en hop av ngt ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Peter piled a big heap of mashed potatoes onto his plate.
a heap/heaps (of [sth]) nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative, slang (a lot)massor, en massa ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (familjär)en hel hög uttruttryck: Uttryck med speciell betydelse som inte nödvändigtvis fungerar som ett verb. Inkluderar ordspråk. T.ex.: "lika som bär".
 Since I retired I've got a heap of time on my hands.
a heap of [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (untidy pile)en hög av ngt ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (bildlig)ett berg av ngt ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 There's a heap of dirty laundry in the laundry room.
heap [sth] on [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (pile)stapla vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (familjär)lägga på hög v uttr
heap [sth] on [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative, informal ([sb]: overburden)överösa, överhopa vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
a heap of [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative, slang (a lot of) (bildlig)ett berg av ngt ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  en hög av ngt ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Since I retired I've got a heap of time on my hands.
heaps of [sth] nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (a lot of)högar av ngt spl + prep
  massor av ngt spl + prep
 The fisherman caught heaps of fish, he nearly sunk his boat.
 
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
heaps advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (a lot) (vardagligt)massor advadverb: Ord som beskriver verb och ibland adjektiv, t.ex.: "snabbt", "lyckligt".
  jättemycket advadverb: Ord som beskriver verb och ibland adjektiv, t.ex.: "snabbt", "lyckligt".
 I love you heaps.
heap nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal, figurative, slang (unreliable car) (vardaglig)rishög, skrothög ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Fred was still driving his old heap around, even though he had plenty of money to upgrade.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

Forumdiskussioner med ord(en) "heaped" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'heaped'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.