På den här sidan: have over, have

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
have [sb] over,
also UK: have [sb] round,
have [sb] around
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
informal (receive as a guest) (på middag)ha ngn över på ngt vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
  bjuda in ngn vtr partikel oskjpartikelverb, transitivt, oskiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, oskiljbart. T.ex.: "kasta ut", "slå in".
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
have [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (own)ha vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  äga vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 He has a big house and two cars.
 Han har ett stort hus och två bilar.
have [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (feature: possess)ha vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 She has a very strong personality. The program has a delete button.
 Hon har en mycket stark personlighet.
have to do [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (must)måste hjvhjälpverb: Verb som kombineras med satsens huvudverb för att skapa passiv form, ändra tempus eller förändra satsen. T.ex.: "skulle", "Jag [b]skulle[/b] hänga ut tvätten."
  vara tvungen vtr + adj
 I have to finish my homework.
 Jag måste göra klart min läxa.
have [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (suffer from)ha vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  lida av vtr + prep
 She has the flu right now.
 Hon har influensa just nu.
have [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (experience)ha vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  vara på ngt vtr partikel oskjpartikelverb, transitivt, oskiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, oskiljbart. T.ex.: "kasta ut", "slå in".
 My sons are having an adventure in South America.
 Mina söner är på ett äventyr i Sydamerika.
have [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (children, siblings: be related to)ha vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 They have two daughters and a son.
 De har två döttrar och en son.
have [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (mentally: have in mind)ha vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 She has a lot of plans.
 Hon har många planer.
have [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (obtain)vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (formell)erhålla vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 Could I have another cup of tea, please?
 Skulle jag kunna få en kopp te till, tack?
have [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (eat, drink) (mat)äta vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (dryck)dricka vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 I had a drink and a biscuit.
 Jag drack en drink och åt en kaka.
have v auxauxiliary verb: Helping verb--for example, "She is running." "It has been lost." (used in perfect tenses)ha hjvhjälpverb: Verb som kombineras med satsens huvudverb för att skapa passiv form, ändra tempus eller förändra satsen. T.ex.: "skulle", "Jag [b]skulle[/b] hänga ut tvätten."
 We have won the race. I've been waiting here for hours.
 Vi har vunnit loppet.
 
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
have viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be wealthy)ha vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  vara rik vtr + adj
 Those who have, don't always understand those who have not.
have [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (receive)vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (formell)erhålla vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 Have you had your exam results yet?
have [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." slang (have sex with) (försköning)vara med vtr + prep
  ha sex med vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
  (omodernt)ha vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 He's never had a girl before.
have [sth] done vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (arrange, cause)vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 I need to have my car fixed.
have [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (permit, allow)tillåta vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  acceptera vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 He won't have such behaviour in his presence.
have it,
have it that
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(declare, assert)göra gällande vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  förkunna vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  förtälja vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  enligt preppreposition: Binder ihop substantiv eller pronomen med andra element i satsen, t.ex.: "En bild [b]av[/b] Johan.", "Taket [b]på[/b] huset."
 Legend has it that the lakes are the footprints of a giant.
have [sb] over,
have [sb] to stay,
have [sb] to stay
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(invite, entertain)ha vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  ha på besök vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 We're having his parents over for the holidays.
have [sth] to [sth] vtr + prep (position of body parts)ha ngt till ngt vtr + prep
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

Forumdiskussioner med ord(en) "have over" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'have over'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.