grope

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈgrəʊp/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/groʊp/ ,USA pronunciation: respelling(grōp)

Inflections of 'grope' (v): (⇒ conjugate)
gropes
v 3rd person singular
groping
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
groped
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
groped
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
grope [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." slang (fondle sexually) (sexuell)tafsa på ngn vtr partikel oskjpartikelverb, transitivt, oskiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, oskiljbart. T.ex.: "kasta ut", "slå in".
 The young woman was groping her boyfriend.
grope viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (feel your way)famla vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  treva vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 We had to grope along the ledge in the dark.
grope for [sth] vi + prep figurative (struggle to find) (bildligt)famla vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  leta, söka vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 He's too ... oh, what's the word I'm groping for?
grope nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang (sexual: fondle) (önskat och oönskat)smekning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (oönskat, sexuell)tafsning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Neil's grope was not appreciated by Rhonda.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Kollokationer: sexually explicit: were having a grope on the [sofa, seat], was caught groping (women), sexually explicit: [sneaked, walked] off for a grope, mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "grope" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'grope'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.