grooved

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈgruːvd/US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(gro̅o̅vd)

From the verb groove: (⇒ conjugate)
grooved is: Click the infinitive to see all available inflections
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."
På den här sidan: grooved, groove

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
grooved adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (with thin lines cut into it)räfflad adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  skårad adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  med räfflor prep + spl
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
groove nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (long rut, dip: in metal, etc.)skåra, räffla ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (djupare och större)ränna ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  fåra ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 There was a groove running along the side of the cutting board to keep the juices from spilling.
groove nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal, figurative (routine)slentrian ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (vardagligt)rutin, vana ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The new cook worked extremely fast when he got into the groove of things.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
groove nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang (music)sväng ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (ålderdomligt)gung ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The band had a good groove going and the audience started dancing.
groove viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." slang (dance) (bildlig)gunga vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  dansa vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
groove to [sth],
groove on [sth]
vi + prep
figurative, dated, slang (enjoy: music, etc.) (vardagligt)digga vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  njuta av vtr partikel oskjpartikelverb, transitivt, oskiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, oskiljbart. T.ex.: "kasta ut", "slå in".
  (vardagligt)ösa vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 The teenager walked down the street, grooving to the beat of whatever was playing on his mp3 player.
groove [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (make a groove)skåra vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  räffla vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 Dan used a file to groove the wood.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

Forumdiskussioner med ord(en) "grooved" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'grooved'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.