grooming

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈgruːmɪŋ/

På den här sidan: grooming, groom

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
grooming nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (personal care)skönhetsvård ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  kroppsvård ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (lånord)grooming ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Grooming is important if you work in the hotel industry.
grooming,
child grooming
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(preying sexually on a child)gromning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (på internet)nätgromning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The paedophile was arrested for child grooming.
grooming nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (horse: brushing)ryktning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
grooming nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (preparation for [sth])förberedning, förberedelse ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The years of grooming were finally going to pay off, and Jim was going to get promoted.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
groom viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (animal: clean its hair)trimma, klippa vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  (om hästar)rykta vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 My cat spends half his time grooming, and the other half sleeping.
 Den här meningen är inte en översättning av den engelska meningen. Vi måste verkligen trimma (or: klippa) vår hund.
groom itself vtr + refltransitive verb and reflexive pronoun: Transitive verb with reflexive pronoun--for example, "Enjoy yourself." "They behaved themselves." (animal: clean its hair)kamma sig vitr + refl
 The ape groomed itself.
 Apan kammade sig själv.
groom [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (clean an animal)sköta vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (om hästar)rykta vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  ta hand om vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 The stable worker groomed the horse after her ride.
 Stallarbetarna ryktade hästen efter hennes ridtur.
groom [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (person: brush hair) (allmänt, ta hand om)vårda ngt/ngn vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (använda borste på)borsta ngt/ngn vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 While Fred groomed his beard, Jane got dressed.
 Medan Fred vårdade sitt skägg, så klädde Jane på sig.
groom yourself vtr + refltransitive verb and reflexive pronoun: Transitive verb with reflexive pronoun--for example, "Enjoy yourself." "They behaved themselves." (person: make yourself neat)göra sig fin vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
  (vardagligt)göra sig snygg vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 My brother spends hours grooming himself before a date.
 Min bror tar timmar på sig för att göra sig fin för en dejt.
groom [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (prepare: [sb] for [sth](utseende och allmänt)förbereda ngn vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (utseende och allmänt)göra sig redo vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
  (utseende)göra sig fin v uttr
 The university groomed their top students to become rich and powerful.
 Universitetet förberedde sina bästa elever på att bli rika och inflytelserika.
groom [sb] for [sth] vtr + prep figurative (prepare: [sb] for [sth])förbereda ngn för ngt vtr + prep
  träna ngn för ngt vtr + prep
 The manager groomed Jeff for the sales position.
 Managern förberedde Jeff för en position som försäljare.
groom [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (pedophile: sexually)översättning ej tillgänglig
 The offender had been grooming children online.
groom nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (bridegroom: man on his wedding day)brudgum ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The groom stood at the front of the aisle, waiting for his bride.
 Brudgumen stod framför altargången, väntandes på sin brud.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
groom nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (stable worker)hästskötare ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  stallarbetare ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (historisk)stalldräng ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Elise worked at the stables as a groom in exchange for riding lessons.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
I listor: Horses, mer...
Kollokationer: grooming [supplies, products, tips, services, brushes], [men's, beard-] grooming [supplies], the grooming of [horses, dogs], mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "grooming" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'grooming'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.