gripping

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈgrɪpɪŋ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈgrɪpɪŋ/ ,USA pronunciation: respelling(griping)

From the verb grip: (⇒ conjugate)
gripping is: Click the infinitive to see all available inflections
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
På den här sidan: gripping, grip

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
gripping adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (demands attention)fängslande adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  intresseväckande adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  spännande adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  (känslomässigt)gripande adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 The gripping performance made the actor famous overnight.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
gripping nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (on object)greppande ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 There were bruises on the victim's upper arms that were clearly caused by gripping.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
grip [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (grasp, hold)greppa, ta tag vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  hålla fast vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 Anna gripped the racket tightly as she stepped on the tennis court.
 Anna greppade (or: tog tag) hårt i racket när hon gick ut på tennisplanen.
grip [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (fascinate) (bildligt)gripa vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  fånga uppmärksamhet v uttr
 The amazing performance gripped the audience.
 Det fantastiska framträdandet grep publiken.
grip nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (grasp, hold)grepp, tag ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Peter's grip on the wheel tightened as he drove through the mountains.
 Peters grepp (or: tag) om ratten blev hårdare när han körde igenom bergen.
grip nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative, informal (understanding)förståelse ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  grepp, begrepp ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The students had to show that they had a firm grip on the class material.
 Eleverna var tvungna att visa att de hade en bra förståelse av klassmaterialet.
grip nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (power, hold) (bildligt)grepp ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (fullständigt)våld ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The coach kept his athletes firmly in his grip.
 Tränaren höll sina atleter hårt i sitt grepp.
grip nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (racquet sports: hold)grepp ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The tennis champion is known for his strong forehand grip.
grip nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (racquet sports: tape on handle)grepptejp ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 This tennis racquet has a nylon grip.
grip nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (handle)grepp, tag ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  handtaget ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The grip on the old knife was worn and needed to be replaced.
 Handtaget på den gamla kniven var slitet och behövde bytas ut.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
grip nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (TV, movie stagehand)scenarbetare ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  passare ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The director was angry because the grips took too long setting up the lighting.
grip nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (tyres, tires)väggrepp ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The new snow tires had an excellent grip on the road.
grip nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (handshake)handslag ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  grepp ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Jim and Harry traded grips as they met.
grip,
grip on [sth]
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
figurative (sanity) (bildlig)grepp ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  sans ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 It was too much for John, and he felt that he was beginning to lose his grip.
grip,
grip bag
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(travel bag, holdall)resväska ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  sportbag ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Kollokationer: the [strong, confident] gripping of the [tool, handle] is [important, required] for, [with, has] strong gripping power, a gripping sensation in my [lungs, chest], mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "gripping" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'gripping'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.