grind

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈgraɪnd/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/graɪnd/ ,USA pronunciation: respelling(grīnd)

Inflections of 'grind' (v): (⇒ conjugate)
grinds
v 3rd person singular
grinding
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
ground
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
ground
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
grind [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (pulverize)pulvrisera vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (i kvarn)mala vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  smula sönder, smula vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (med mortel etc)krossa vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The old windmill was used to grind wheat back in the 19th century.
 Den gamla kvarnen användes för att mala vete på artonhundratalet.
grind [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (wear by abrasion)skrapa vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  riva vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  skava vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
grind [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." US (meat: turn to mince)mala vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 Maggie ground meat for the burgers while Tom fired up the grill.
 Maggie malde kött för burgarna medan Tom satte eld i grillen.
grind viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (rub together harshly) (bildlig)mala vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  skära vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 Shifting carelessly always made the gears grind in the old car.
 Att växla ovarsamt gjorde så att växlarna skar på den gamla bilen.
grind nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative, informal (monotonous work, routine)rutinjobb ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (vardagligt)knog, kneg, slit ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 After Sunday, it's back to the regular grind at work.
 Efter söndag, så är det tillbaka till rutinjobbet.
grind [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (turn a crank to operate)veva vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
grind nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (grain size of coffee)malning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (små korn)finmalning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (större korn)grovmalning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The french press uses a coarser grind than the one Heather has.
grind viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (dance)dansa vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 The college kids spent their weekends drinking and grinding at the clubs instead of studying.
grind viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (poker strategy)spela poker på ett visst sätt -
Anmärkning: Det finns ingen exakt översättning.
grind [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (shape by friction)snida vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  karva vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  skära vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 Fred worked at the eye doctor's office and ground lenses for a living.
grind [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (knife, blade: sharpen)slipa vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  vässa vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The chef uses a whetstone to grind his kitchen knives.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Kollokationer: time to get back to the grind, well, back to the grind!, the [weekly, daily] grind, mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "grind" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'grind'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.