grin

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈgrɪn/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/grɪn/ ,USA pronunciation: respelling(grin)

Inflections of 'grin' (v): (⇒ conjugate)
grins
v 3rd person singular
grinning
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
grinned
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
grinned
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
grin viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (smile) (ogillande)grina, flina vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  hånle vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 Peter grinned as he stuffed the chocolate in his mouth.
 Peter grinade (or: flinade) när han stoppade chokladen i munnen.
grin at [sb/sth] vi + prep (smile broadly at)le mot, flina mot vtr + prep
 After I tripped on the stairs, I noticed a really cute boy grinning at me.
 Efter att jag trillade på trappan, så la jag märke till att en riktigt söt pojke log mot (or: flinade mot) mig.
grin nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (smile) (ogillande)grin, flin ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  hånleende ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Kyle had a big grin on his face when he got home from the interview.
 Kyle hade ett stort grin (or: flin) på sitt ansikte när han kom hem från intervjun.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Synonymer: simper, smile, smirk, mer...
Kollokationer: gave her a [big, smug, shy, telling, cute, broad] grin, a [toothless, crooked, lopsided] grin, a [mischievous, sheepish, malicious] grin, mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "grin" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'grin'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.