grilling

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈgrɪlɪŋ/

På den här sidan: grilling, grill

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
grilling nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative, slang (interrogation, questioning) (slang)grillning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  korsförhör, förhör ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 After hours of grilling, the suspect finally told the detectives the truth.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
grill nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (appliance)grill ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Fred bought a brand new grill for this summer's cookout.
grill nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (restaurant)grill ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Jean took her friend down to the local grill to enjoy some of their amazing meats.
grill nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (grate)halster ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (informell)grillgaller ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The grill over the fan had gathered a lot of dust over the years.
grill [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." US (cook directly over heat source) (tillaga på hög värme)grilla vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (tillaga på galler)halstra vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 Joe liked to invite his friends over to grill steaks, drink, and relax in his backyard.
grill [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." UK (broil: cook directly under heat source)grilla vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  steka vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  halstra vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 Grill the tuna steaks on a high heat so that the skin sears.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
grill nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (car part)grill ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  kylarmaskering ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The grill on the front of the car was full of dead bugs.
grill nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (on stove)grill ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Lacking a back yard Paul had a stove top grill to cook his steak on.
grill vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (interrogate) (bildlig)grilla vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  korsförhöra vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

Forumdiskussioner med ord(en) "grilling" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'grilling'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam
Rapportera en olämplig annons.