greet

Listen:
 [ˈgriːt]


WordReference English-Swedish Dictionary © 2019:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
greet [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (welcome guests, customers)välkomna, hälsa välkomna vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  ta emot, möta vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 While Mary goes to greet the guests, Fred finishes setting the table for dinner.
 Medan Mary går och välkomnar gästerna, så dukar Fred färdigt bordet för middag.
greet [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (say hi)hälsa vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (familjärt)skaka hand uttruttryck: Uttryck med speciell betydelse som inte nödvändigtvis fungerar som ett verb. Inkluderar ordspråk. T.ex.: "lika som bär".
  (vardagligt)säga hej uttruttryck: Uttryck med speciell betydelse som inte nödvändigtvis fungerar som ett verb. Inkluderar ordspråk. T.ex.: "lika som bär".
 In this small town, strangers greet you in the street.
 I den här lilla byn så hälsar främlingar på dig på gatan.
greet [sb/sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." often passive (react to)möta vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (bildlig)hälsa vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  bli emottagen vtr + adj
 The teacher's questions were greeted by confused silence from her students.
 Lärarens frågor möttes av förvirrad tystnad från hennes elever.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Kollokationer: greet [your visitors, our guests, his in-laws, her relatives], greet your [friends, family], greet everyone [personally, in turn], mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "greet" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'greet'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.