grading

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈgreɪdɪŋ/

From the verb grade: (⇒ conjugate)
grading is: Click the infinitive to see all available inflections
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
På den här sidan: grading, grade

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
grading nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. uncountable (act of classifying)klassificering ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  rangordning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Grading is done automatically by sifting and weighing the coffee beans.
grading nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. mainly US, uncountable (marking of schoolwork)betygsättning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The teacher finished her grading over the weekend.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
grading nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (levelling of ground)utjämtning, jämning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  jämnande ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The grading was wrong in the new house's landscaping, and the basement flooded in the spring.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
grade nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (school year level)klass ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  årskurs ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 She is ten years old, so is probably in Fourth Grade.
 Hon är tio år gammal, så hon går förmodligen i fjärde klass.
grade nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (education: assessment)betyg ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 He received a grade of "B+" on his exam.
 Han fick ett B+ i betyg på sitt prov.
grade nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (level, rank)rank ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  klass ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  grad ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Joe is hoping to get promoted to a higher grade.
 Joe hoppas på att bli befordrad för att få en högre rank.
grade [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." US (homework, exam: mark)betygsätta vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (vardaglig)rätta vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The teacher graded the students' exams.
 Läraren betygsatte elevernas prov.
grade [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (reduce slope of)jämna vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  plana vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The bulldozers grade the land before the road is built.
 Vägskrapan jämnade marken innan vägen byggdes.
grade nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (music examination)nivå ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  steg ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 I am studying for Grade Six violin.
 Jag studerar inför fiol nivå sex.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
grade nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (standard)standard ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  krav ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  nivå ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Fifteen people made the grade to get on the team.
grade nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (slope)lutning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  stigning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  lutningsgrad ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  stigningsgrad ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The road has a 2% grade over the next 10 km.
grade viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." US (correct homework)rätta vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 The teacher had to spend his evening grading.
grade [sb/sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (classify)klassificera vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  gradera vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 People are sometimes graded according to socio-economic status.
grade [sb/sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (education: award a grade to)betygsätta vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  sätta betyg vtr + s
 The professor graded the performance an A+.
grade [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (blend colour, light)blanda vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  tona vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The painter graded several colours to show the sunset.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Kollokationer: the grading [process, requirements], have my own grading system, a [strict, loose] grading policy, mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "grading" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'grading'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.