WordReference kan inte översätta just den här frasen, men klicka på varje enskilt ord för att se vad det betyder:

good fellowship


WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
good adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (better than average)bra adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  god adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  fin adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 He studied hard and got good grades this year.
 Han studerade hårt och fick bra betyg det här året.
good adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (favorable)bra adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  fin adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  god adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  fördelaktig adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 The weather forecast is good for tomorrow.
 Väderprognosen för imorgon är bra.
good adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (well behaved) (vardaglig)snäll adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  väluppfostrad adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  lydig adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 Now you be good while I'm gone, do you hear?
 Nu är du snäll när jag är borta. Hör du det?
good adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (adequate)bra adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  god adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  tillräcklig adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  (vardaglig)duktig adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 You can earn a good living as a mechanic.
 Du kan tjäna bra som mekaniker.
good for [sb/sth] adj + prep (healthy)nyttig för ngn/ngt adj + prep
  hälsosam för ngn/ngt adj + prep
 Cod liver oil is supposed to be good for you.
 Torsklever ska vara nyttigt för dig.
good for [sb/sth] adj + prep (beneficial)nyttig för ngn/ngt adj + prep
  bra för ngn/ngt adj + prep
  förmånlig för ngn/ngt adj + prep
 Whoever said that pain is good for the soul?
 Vem var det som sa att smärta är bra för själen?
the good of [sth/sb] exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (benefit, advantage)det bästa för ngt/ngn uttruttryck: Uttryck med speciell betydelse som inte nödvändigtvis fungerar som ett verb. Inkluderar ordspråk. T.ex.: "lika som bär".
 Political decisions should always be for the good of the people.
 Politiska beslut ska alltid vara det bästa för folket.
good adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (virtuous)god adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  bra adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  moralisk adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  rättrådig, rättskaffens adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 He's a good man.
 Han är en bra man.
good for [sth],
good for doing [sth]
adj + prep
(useful)bra för ngt adj + prep
  användbar till ngt adj + prep
 Shoe boxes are good for storing old postcards and letters.
 Skolådor är bra för att förvara gamla vykort och brev.
good adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (competent)skicklig, kompetent adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  (vardaglig)bra, duktig adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 She's a very good accountant.
 Hon är en mycket skicklig (or: kompetent) revisor.
good adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (right, correct)rätt, korrekt adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  bra adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 Good answer!
 Rätt (or: Korrekt) svar!
good adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (worthy)god adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  fin adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  bra adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  hedervärd, ärofylld adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 You've ruined our family's good reputation.
 Du har förstört vår familjs goda rykte.
good adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (refined)bra adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  god adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  fin, förfinad adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 He's got good taste in wine.
 Han har bra vinsmak.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
be good at [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be skilled, talented)bra på adj + prep
  duktig på adj + prep
 He is good at anything related to numbers.
 Han är bra på allt som har med siffror att göra.
be good with [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be skilled with)bra med, duktig med adj + prep
  bra på, duktig på adj + prep
  skicklig med adj + prep
 My sister is good with numbers but I'm better at languages.
 Min syster är bra på (or: duktig på) siffror, men jag är bättre på språk.
be good with [sb/sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (people, animal: handle well)bra adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  ha bra hand med, ha god hand med vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 He is good with children and animals.
 Han har bra hand med (or: har god hand med) barn och djur.
be good for [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be valid: for a duration)giltig adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 Your international driving licence is good for one year; you can renew it after that.
 Ditt internationella körkort är giltigt i ett år. Efter det kan du förnya det.
be good for [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be equivalent in value to)god för adj + prep
  gälla för vtr + prep
 Your admission ticket is also good for one drink at the bar when you get inside.
 Din inträdesbiljett gäller också för en drink i baren när du kommer in.
be good for [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (be fit only for)vara bra för ngt vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
  vara lämpad för ngt vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 That tatty old sofa is good for the dump.
good adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (suitable)lämplig adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  proper adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  (vardaglig)bra adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 Is lasagne a good thing to serve to your parents?
good adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (functioning)bra adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  god adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  fungerande adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 You'll have to speak into my good ear if you want me to hear.
good adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (fresh)bra adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  tjänlig adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 Is that milk still good?
good adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (tastes nice)god adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  smaklig adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  (informell)smarrig, smaskig, mumsig adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 This is a really good apple.
good adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (genuine)äkta adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  riktig adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 I can't tell if this certificate is good or not.
good adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (wise) (vardaglig)bra adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  god adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 Those stocks were a good investment.
good adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (thorough)grundlig adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  ordentlig adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  (omodern)duktig adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 This house needs a good cleaning.
good adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (fertile)god adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  fruktsam adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  bra adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 There's lots of good soil in this part of the country.
good adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (devout) (religiös)god adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  (religiös)from, gudfruktig adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  plikttrogen, lojal adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 He's a good Catholic.
good adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (loyal)plikttrogen, lojal adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  god adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 He's a good union man.
good adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (skin: clear)fin adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  slät adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 She has good skin.
good adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (clothes: most dressy) (kläder)fin- adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  (omodern: kläder)söndags-, kyrko- adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 You should wear your good suit for this dinner.
good adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (sports: in bounds)godkänd adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  bra adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  regelriktig adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 His first serve was good.
good advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." US, informal (well)bra advadverb: Ord som beskriver verb och ibland adjektiv, t.ex.: "snabbt", "lyckligt".
  fint advadverb: Ord som beskriver verb och ibland adjektiv, t.ex.: "snabbt", "lyckligt".
  gott advadverb: Ord som beskriver verb och ibland adjektiv, t.ex.: "snabbt", "lyckligt".
 This car runs good.
good interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (approval)bra interjinterjektion: Utropsord och svarsord, t.ex.: "aj!", "oj!", "ja".
  duktig interjinterjektion: Utropsord och svarsord, t.ex.: "aj!", "oj!", "ja".
 "Good," said the teacher when the student handed in his homework on time.
good nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (benefit, sake)bästa ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (omodern)gagn ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  skull ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  nytta ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 I did it for the good of all of us.
good nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (merit)gott ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (omodern)värde, nytta ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  gagn ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 There's a lot of good in his idea.
good nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (virtue)det goda ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  gott ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (omodern)dygd ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 You should always seek out the good in people.
good nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (purpose)mening ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  nytta ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (omodern)gagn ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 What good is it to ask all these questions without answering them?
the goods nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." figurative, slang (information)information ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (rykten)skvaller ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The police are hoping that their informer will come up with the goods.
goods nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (merchandise, commodities)varor ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  gods ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  fraktgods ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The company promised to deliver the goods within 24 hours.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

Forumdiskussioner med ord(en) "good fellowship" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'good fellowship'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam
Rapportera en olämplig annons.