get

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈgɛt/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/gɛt/ ,USA pronunciation: respelling(get)


Inflections of 'get' (v): (⇒ conjugate)
gets
v 3rd person singular
got
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
getting
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
got
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked." (US & UK)
gotten
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked." (Mainly US)

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
get [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (obtain) (vardaglig)skaffa vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  få tag på, få tag i vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
  införskaffa vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 We need to get some beer somewhere. I got a good mark for my essay.
 Vi måste skaffa några öl någonstans.
get [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (receive)vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (formell)motta, mottaga vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 Did you get the message I sent you?
 Fick du meddelande som jag skickade till dig?
get [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (illness: catch) (en sjukdom)vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (en sjukdom)ådra sig vtr + refltransitivt verb och reflexivt verb: Transitivt verb med reflextivt verb, t.ex.: "tänka sig".
  (sjuk)bli vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (i en sjukdom)insjukna vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 He got the flu and had to stay at home.
 Han fick influensa och var tvungen att stanna hemma.
get [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (fetch)hämta vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 I'll get another plate for you.
 Jag hämtar en annan tallrik till dig.
get [sb] to do [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (persuade) (vardaglig)vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  övertala, övertyga vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (inte lämna någon valmöjlighet)tvinga vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 I got him to give me a pay rise.
 Jag fick honom att ge mig en löneökning.
get viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (arrive)komma vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  anlända vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 When will we get there?
 När kommer vi att komma fram dit?
get [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (understand)förstå, fatta vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (vardaglig)haja vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 Do you get what I'm saying?
 Förstår (or: Fattar) du vad jag säger?
get to do [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (have the opportunity)vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  ha möjlighet vtr + s
  ha chans vtr + s
 I get to go to Paris this summer.
 Jag får åka till Paris i sommar.
 
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
get viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (become)bli vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  känna sig vitr partikelpartikelverb, intransitivt: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet. Intransitivt. T.ex. "somna om": "Han vaknade tidigt, men kunde [b]somna om[/b] igen."
 Andy got better once he took the medicine. Nancy got annoyed when the car wouldn't start.
get viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." US, slang (go away) (vardaglig)sticka vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  (vardaglig)ge sig iväg vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
  försvinna vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 Get! You dumb animal.
get doing viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (start)börja vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  starta vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  sätta igång vitr partikelpartikelverb, intransitivt: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet. Intransitivt. T.ex. "somna om": "Han vaknade tidigt, men kunde [b]somna om[/b] igen."
 Let's get painting, before it's too dark for us to see what we're doing.
get [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (prepare) (vardaglig)göra, fixa vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (mat)laga vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (slang: skapa något)sno ihop vtr partikel skjpartikelverb, transitivt, skiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, skiljbart.
 I'll get dinner if you lay the table.
get [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (earn, win)vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 I got an A in Spanish.
get [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (buy)köpa vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  införskaffa vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 I'm just going to get some more milk.
get [sth] done vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (arrange or cause to have)vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 I need to get my car fixed.
get [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (attract)vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (vardaglig)dra till sig vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 She always gets all the attention.
get [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (reach)vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (vardaglig)få tag på vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 You can get me by telephone or e-mail.
get [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (hear)uppfatta vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  höra vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 Sorry, I didn't get that. What did you say?
get [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (receive as punishment)vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  bli dömd till vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 He got 10 years for armed robbery.
get [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (touch emotionally)röra vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  gripa vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  beröra vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 That film gets me every time.
get [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (hit)träffa vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (informell)vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (informell)få in en träff vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 The bullet got him in the stomach.
get [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (have revenge on)hämnas vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  ge tillbaka, ge igen vtr partikel skjpartikelverb, transitivt, skiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, skiljbart.
 I'll get you for that!
get [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (bother)störa vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  reta vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  irritera vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 What gets me about the film is why he never comes back.
get [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (capture)vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  ta vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  fånga vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (informell)haffa vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The police got him in the end.
get [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (ruin, destroy)förstöra vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (vardaglig)få på fall vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 Rust got my car.
have got to do [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (must)måste vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  vara tvungen vtr + adj
Anmärkning: only in present perfect
 I have got to leave now.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Kollokationer: can I get a [coffee, latte]?, get [coffee, dinner, ice cream], can I get you [anything, a drink]?, mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "get" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'get'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.