gathering

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈgæðərɪŋ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈgæðərɪŋ/ ,USA pronunciation: respelling(gaᵺər ing)

På den här sidan: gathering, gather

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
gathering nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (meeting)möte ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  sammankomst ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 There was a gathering at the town hall to discuss the building plans.
 Det hölls ett möte i stadshuset för att diskutera byggplanerna.
gathering nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (act of collecting or harvesting) (allmänt)samlande ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (jordbruk)skördande ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The gathering of the apples from the orchard took all day.
 Skördandet av äpplen från trädgården tog hela dagen.
gathering nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (party)fest ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  party ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 We're having a small gathering on Friday, if you'd like to come along.
 Vi ska ha en liten fest på fredag ifall du skulle vilja komma.
gathering nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (group or assembly of people)samling, församling ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The priest ended the prayer and the gathering murmured "Amen."
 Prästen avslutade bönen och samlingen (or: församlingen) mumlade: amen.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
gather [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (collect)samla vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 She gathered some shells as souvenirs of the vacation.
 Hon samlade några snäckskal som souvenirer från resan.
gather [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (accumulate)samla vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  samla ihop vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  samla på hög v uttr
 We gathered the leaves in piles.
 Vi samlade löven i högar.
gather [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (information: collate)samla ihop ngt, samla in ngt vtr partikel oskjpartikelverb, transitivt, oskiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, oskiljbart. T.ex.: "kasta ut", "slå in".
  spara vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  lagra vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 Intelligence agencies are gathering more and more information on our online activities.
 Underrättelsetjänster samlar ihop (or: samlar in) mer och mer information om våra aktiviteter online.
gather [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (fruit, flowers: pick)plocka vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 I gathered a few wild strawberries to eat.
 Jag plockade några vilda jordgubbar att äta.
gather vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (congregate) (vardagligt)samla vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (ålderdomligt)församla vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 Gather the people together so we can begin the musical program.
gather [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (crops: harvest)skörda vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (ålderdomligt)hösta vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 They gathered the potatoes by hand.
 De skördade potatisarna för hand.
gather [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (understand)förstå, förstå att vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 I gather you're not interested in going out tonight.
 Jag förstår att du inte är intresserad av att gå ut ikväll.
gather viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (assemble)samla sig vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  samla ihop sig v uttr
 The people gathered for the ceremony.
 Folket samlade sig för ceremonin.
gather that vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (understand)förstå vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  begripa vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (vardagligt)fatta vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 I gather that you've decided to resign from your post.
 Jag förstår att du har bestämt dig för att säga upp dig från din post.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
gather viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (accumulate)anhopa sig vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 You could see the clouds gathering before the storm.
gather [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (embrace)hålla vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 Gather your children close to you.
gather [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." often passive (fabric: pull together)samla ihop ngt vtr partikel oskjpartikelverb, transitivt, oskiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, oskiljbart. T.ex.: "kasta ut", "slå in".
  dra ihop ngt vtr partikel oskjpartikelverb, transitivt, oskiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, oskiljbart. T.ex.: "kasta ut", "slå in".
 She gathered the fabric at the waistband.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Kollokationer: a good gathering place, are having a small gathering on [Thursday], a [private, family, small] gathering , mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "gathering" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'gathering'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.