gardening

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈgɑːrdənɪŋ/US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(gärdning)

På den här sidan: gardening, garden

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
gardening nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (tending a garden) (sköta en trädgård)trädgårdsarbete, trädgårdsskötsel ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  trädgårdsodling ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Gardening is a great activity for young and old alike.
 Trädgårdsarbete är en bra aktivitet för både unga och gamla.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
garden nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (plot: flowers)rabatt ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 I've planted some tulips in the garden in front of the house.
garden nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (plot: vegetables)trädgårdsland ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  köksträdgård ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 These onions are from the garden in my backyard.
garden nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (yard: area outside house, esp. with lawn)trädgård ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  tomt a
 My house has a small garden where Lily and Kyle like to play.
garden nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (botanic park)botanisk trädgård adj + s
  trädgård ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Let's go for a walk in the garden, which is famous for its collection of rare plants.
garden nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. often plural (park)park ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Kensington Garden is a lovely oasis in the city.
garden viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (cultivate plants)syssla med trädgårdsskötsel, ägna sig åt trädgårdsskötsel v uttr
 She gardens for fun.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
garden nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (fertile area) (bildlig)trädgård ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The soil in Virginia is so rich, it's a veritable garden.
garden [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cultivate flowers)odla vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 He gardens only roses.
garden [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cultivate vegetables)odla vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 You may garden root crops and lettuce.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

Forumdiskussioner med ord(en) "gardening" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'gardening'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam
Rapportera en olämplig annons.