freed


From the verb free: (⇒ conjugate)
freed is: Click the infinitive to see all available inflections
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."
På den här sidan: freed, free

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
freed adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (released, liberated)frisläppt adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  lös adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  frigiven adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 The freed prisoners were reunited with their families.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
free adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (no charge)gratis, fri adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  (handel)kostnadsfri adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  (handel)avgiftsfri adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  (handel)utan extra kostnad uttruttryck: Uttryck med speciell betydelse som inte nödvändigtvis fungerar som ett verb. Inkluderar ordspråk. T.ex.: "lika som bär".
 For you, there's no charge - it's free!
 För dig kostar det inget. Det är gratis (or: fritt)!
free adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not restrained physically)fri adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  (som släppts fri)frigiven, befriad adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 The prisoner was free at last.
 Fången var äntligen fri.
free to do [sth] exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (at liberty) (formell)ha rätt att göra ngt vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
  (formell)ha befogenhet att göra ngt vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
  fri att göra ngt vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 The citizens were not free to criticize the government.
 Medborgarna hade inte rätt att kritisera regeringen.
free adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (seat: unoccupied)ledig adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 Excuse me, is this seat free?
 Ursäkta mig, är den här platsen ledig?
free [sb/sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (release, liberate [sb], [sth](från förtryck eller fångenskap)befria vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (från fysisk fångenskap)frige vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (fysiskt, från fysisk fångenskap)frita vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 Slaves were freed in 1865 in the USA.
 Slavar befriades 1865 i USA.
free [sb] from [sth] vtr + prep figurative (exempt [sb] from duty)befria ngn från ngt vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
  frigöra ngn från ngt vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 Household appliances have freed us from many of the time-consuming chores our grandparents had to do.
 Hushållsapparater har befriat oss från många av de tidskrävande sysslor som våra mor- och farföräldrar var tvungna att göra.
free adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (person: available)fri adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  ledig adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 Are you free this Saturday?
 Är du ledig på lördag?
free to do [sth] adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (person: available to do [sth])fri att göra ngt uttruttryck: Uttryck med speciell betydelse som inte nödvändigtvis fungerar som ett verb. Inkluderar ordspråk. T.ex.: "lika som bär".
  ledig att göra ngt uttruttryck: Uttryck med speciell betydelse som inte nödvändigtvis fungerar som ett verb. Inkluderar ordspråk. T.ex.: "lika som bär".
 Sandra said that she would be free to help us tomorrow.
 Sandra sa att hon var fri att hjälpa oss imorgon.
free for [sth] adj + prep (person: available for [sth])fri för ngt adj + prep
  ledig för ngt adj + prep
 I'm free for coffee tomorrow morning if you fancy meeting up.
 Jag är ledig för kaffe imorgon på morgonen om du känner för att ses.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
free adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not literal)fri adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 The newspaper gave a free interpretation of events.
free adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (politically independent)självständig adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  självstyrande adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  fri adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 The former colony became free last year.
free adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (view: unobstructed)fri adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  öppen adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 We have a free view of the stage from here.
free adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (unfettered)fri adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  obehindrad, oförhindrad adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  obegränsad adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  oinskränkt adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 After the divorce, he was given free access to his children.
free adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (exempt)fri adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  -fri adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 Your life will be free from stress. Your life will be free of stress.
free adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (chemistry: uncombined)fri adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  obunden adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 Substances conduct because of free electrons.
free adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (loose)lös adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  ledig adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 I prefer clothes that are free and light.
free adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (unrestrained)välkommen adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  fri adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 Feel free to ask questions.
free adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (frank)uppriktig adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  ärlig adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 If I can be free with you, I'll tell you what's wrong.
free adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." somewhat pejorative (lavish)generös adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  frikostig adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 He was very free with his advice.
free,
-free
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
as suffix (without: [sth] undesirable) (efterled)-fri, -fritt adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
Anmärkning: Used in combination
 This tube station has step-free access.
free advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (freely)fritt advadverb: Ord som beskriver verb och ibland adjektiv, t.ex.: "snabbt", "lyckligt".
 I love to run free along the beach.
free advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (gratis)gratis advadverb: Ord som beskriver verb och ibland adjektiv, t.ex.: "snabbt", "lyckligt".
  fritt advadverb: Ord som beskriver verb och ibland adjektiv, t.ex.: "snabbt", "lyckligt".
 I got this book free.
free [sb] from [sth] vtr + prep (exempt)befria ngn från ngt vtr + prep
  undanta ngn från ngt vtr + prep
 His hearing problem freed him from military service.
free [sb] of [sth] vtr + prep (relieve of)befria ngn från ngt vtr + prep
  frigöra ngn från ngt vtr + prep
 Buying online will free you of the need to go to the shops.
free [sb/sth] from [sth] vtr + prep (disengage)frigöra ngn/ngt från ngt vtr + prep
  lösgöra ngn/ngt från ngt vtr + prep
  lossa ngt/ngn från ngt vtr + prep
 He couldn't free the fishing line from the weeds.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

Forumdiskussioner med ord(en) "freed" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'freed'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.