formal

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈfɔːrməl/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈfɔrməl/ ,USA pronunciation: respelling(fôrməl; Chem. fôrmal)

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
formal adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (ceremonious)högtids- adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  (vardagligt)fin- adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 He wore his formal robes for the ritual.
formal nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (dance)bal ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  dans ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Do you have a date to the formal?
formal adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (suitable for ceremonies) (tex finporslin)fin- adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 They took out the formal china for the meal.
formal nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (woman's long evening gown)aftonklänning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
formal adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (customary, proper)traditionell adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  sedvanlig adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  (vardagligt)vanlig adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 The formal way to eat in this country is with a fork, and not with fingers.
formal adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (by regulation)formell adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 That is a formal warning sign that you have to obey.
formal adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (writing)formell adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 You should use formal English when writing to the lawyers.
formal adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (as formality)formell, pliktskyldig adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 She signed the document after no more than a formal glance at it.
formal adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (valid)giltig adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 If there are no formal objections then I'll carry on.
formal adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (academic)formell adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 Many famous authors lacked any formal education.
formal adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (strictly logical)logisk adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  intellektuell adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 You should take a formal approach to the problem, not an emotional one.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Kollokationer: the [spring, winter] formal, a formal [complaint, trial, application, offer, request, invitation], her first formal, mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "formal" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'formal'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.