forked

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈfɔːrkt/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/fɔrkt, ˈfɔrkɪd/ ,USA pronunciation: respelling(fôrkt, fôrkid)

På den här sidan: forked, fork

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
forked adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (divided into two branches) (förled)gaffel- adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  grenad adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 The treehouse sat on top of a solid, forked branch.
forked adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (person's tongue: deceitful)kluven adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 Don't trust Angela too much; she has a forked tongue.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
fork nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (eating utensil)gaffel ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Jim stuck a fork into the roast to see if it was done.
fork nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (bifurcation)förgrening ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (omodernt)bifurkation ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Whenever Brian came to a fork in the road he would go left.
fork viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (bifurcate)förgrena sig vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
fork nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (gardening or farming)högaffel, hötjuga, tjuga ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Helen turned the soil with a fork.
fork viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (turn slightly)svänga av vitr partikelpartikelverb, intransitivt: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet. Intransitivt. T.ex. "somna om": "Han vaknade tidigt, men kunde [b]somna om[/b] igen."
  vika av vitr partikelpartikelverb, intransitivt: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet. Intransitivt. T.ex. "somna om": "Han vaknade tidigt, men kunde [b]somna om[/b] igen."
 When you reach the tree, fork left.
fork [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (attack 2 chess pieces) (schack)gaffla vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The chess player forked the king and queen with a knight.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Synonymer: angular, mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "forked" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'forked'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.