WordReference kan inte översätta just den här frasen, men klicka på varje enskilt ord för att se vad det betyder:

for some time


WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
for preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (intended, designed)till preppreposition: Binder ihop substantiv eller pronomen med andra element i satsen, t.ex.: "En bild [b]av[/b] Johan.", "Taket [b]på[/b] huset."
  för preppreposition: Binder ihop substantiv eller pronomen med andra element i satsen, t.ex.: "En bild [b]av[/b] Johan.", "Taket [b]på[/b] huset."
 The small fork is for your salad, the large one for the main course.
 Den lilla gaffeln är till salladen, den stora till huvudrätten.
 Den lilla gaffeln är för salladen, den stora till för huvudrätten.
for preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (appropriate to)för preppreposition: Binder ihop substantiv eller pronomen med andra element i satsen, t.ex.: "En bild [b]av[/b] Johan.", "Taket [b]på[/b] huset."
  till preppreposition: Binder ihop substantiv eller pronomen med andra element i satsen, t.ex.: "En bild [b]av[/b] Johan.", "Taket [b]på[/b] huset."
  åt preppreposition: Binder ihop substantiv eller pronomen med andra element i satsen, t.ex.: "En bild [b]av[/b] Johan.", "Taket [b]på[/b] huset."
 This is an ideal book for a young girl.
 Det är en perfekt bok för en ung flicka.
 Det är en perfekt bok till en ung flicka.
 Det är en perfekt bok åt en ung flicka.
for preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (in order to benefit: [sb])åt preppreposition: Binder ihop substantiv eller pronomen med andra element i satsen, t.ex.: "En bild [b]av[/b] Johan.", "Taket [b]på[/b] huset."
  för preppreposition: Binder ihop substantiv eller pronomen med andra element i satsen, t.ex.: "En bild [b]av[/b] Johan.", "Taket [b]på[/b] huset."
 Will you do a favour for me? Hillary Clinton stumped for Obama in several States.
 Skulle du vilja göra en tjänst åt mig?
for preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (in [sb]'s opinion, for [sb]'s tastes)för preppreposition: Binder ihop substantiv eller pronomen med andra element i satsen, t.ex.: "En bild [b]av[/b] Johan.", "Taket [b]på[/b] huset."
  enligt preppreposition: Binder ihop substantiv eller pronomen med andra element i satsen, t.ex.: "En bild [b]av[/b] Johan.", "Taket [b]på[/b] huset."
  i preppreposition: Binder ihop substantiv eller pronomen med andra element i satsen, t.ex.: "En bild [b]av[/b] Johan.", "Taket [b]på[/b] huset."
 That movie was too long for me.
 Filmen var alltför lång för mig.
 Filmen var alltför lång enligt mig.
 Filmen var alltför lång i min mening.
for preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (for the purchase of)för preppreposition: Binder ihop substantiv eller pronomen med andra element i satsen, t.ex.: "En bild [b]av[/b] Johan.", "Taket [b]på[/b] huset."
 He only paid ten dollars for that shirt.
 Han betalade bara tio dollar för den skjortan.
for preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (in order to get)för preppreposition: Binder ihop substantiv eller pronomen med andra element i satsen, t.ex.: "En bild [b]av[/b] Johan.", "Taket [b]på[/b] huset."
  efter preppreposition: Binder ihop substantiv eller pronomen med andra element i satsen, t.ex.: "En bild [b]av[/b] Johan.", "Taket [b]på[/b] huset."
  med avsikt att uttruttryck: Uttryck med speciell betydelse som inte nödvändigtvis fungerar som ett verb. Inkluderar ordspråk. T.ex.: "lika som bär".
 He went out for some milk. He'll be back soon.
 Han gick ut efter lite mjölk.
for preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (time: duration)i preppreposition: Binder ihop substantiv eller pronomen med andra element i satsen, t.ex.: "En bild [b]av[/b] Johan.", "Taket [b]på[/b] huset."
 She was gone for four hours.
 Hon vara borta i fyra timmar.
for preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (in [sb]'s place, instead of [sb])åt preppreposition: Binder ihop substantiv eller pronomen med andra element i satsen, t.ex.: "En bild [b]av[/b] Johan.", "Taket [b]på[/b] huset."
  för preppreposition: Binder ihop substantiv eller pronomen med andra element i satsen, t.ex.: "En bild [b]av[/b] Johan.", "Taket [b]på[/b] huset."
  i någons ställe uttruttryck: Uttryck med speciell betydelse som inte nödvändigtvis fungerar som ett verb. Inkluderar ordspråk. T.ex.: "lika som bär".
 I don't want to do his work for him.
 Jag vill inte göra hans arbete åt honom.
 Jag vill inte göra hans arbete för honom.
 Jag vill inte göra hans arbete i hans ställe.
for preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (in favour)för preppreposition: Binder ihop substantiv eller pronomen med andra element i satsen, t.ex.: "En bild [b]av[/b] Johan.", "Taket [b]på[/b] huset."
 He was for the plan, but his wife was against it. He is for the liberal candidate for mayor.
 Han var för planen, men hans fru var emot den. Han är för den liberala kandidaten som borgmästare.
for preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (because of)för preppreposition: Binder ihop substantiv eller pronomen med andra element i satsen, t.ex.: "En bild [b]av[/b] Johan.", "Taket [b]på[/b] huset."
  på grund av, med anledning av uttruttryck: Uttryck med speciell betydelse som inte nödvändigtvis fungerar som ett verb. Inkluderar ordspråk. T.ex.: "lika som bär".
 He received extra homework for swearing in class.
 Han fick extra hemläxa för att han svor i klassrummet.
 Han fick extra hemläxa på grund av (or: med anledning av) att han svor i klassrummet.
for preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (compared to a standard)för preppreposition: Binder ihop substantiv eller pronomen med andra element i satsen, t.ex.: "En bild [b]av[/b] Johan.", "Taket [b]på[/b] huset."
 It's warm for this time of year.
 Det är varmt för årstiden.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
for conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." formal, written (because, since)för konjkonjunktion: Binder ihop ord, satser eller meningar, t.ex.: "och", "men", "eftersom".
  (ålderdomlig)ty konjkonjunktion: Binder ihop ord, satser eller meningar, t.ex.: "och", "men", "eftersom".
 I know he's guilty, for I saw him do it.
 Jag vet att han är skyldig, för jag såg honom göra det.
 Jag vet att han är skyldig, ty jag såg honom göra det.
for preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (with the purpose of)för preppreposition: Binder ihop substantiv eller pronomen med andra element i satsen, t.ex.: "En bild [b]av[/b] Johan.", "Taket [b]på[/b] huset."
  (formell)i syfte att uttruttryck: Uttryck med speciell betydelse som inte nödvändigtvis fungerar som ett verb. Inkluderar ordspråk. T.ex.: "lika som bär".
 I bought some cloth for making costumes.
 Jag köpte tyg för att sy maskeraddräkter.
 Jag köpte tyg i syfte att sy maskeraddräkter.
for preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (with a destination of)till preppreposition: Binder ihop substantiv eller pronomen med andra element i satsen, t.ex.: "En bild [b]av[/b] Johan.", "Taket [b]på[/b] huset."
  mot preppreposition: Binder ihop substantiv eller pronomen med andra element i satsen, t.ex.: "En bild [b]av[/b] Johan.", "Taket [b]på[/b] huset."
 This train is heading for London.
 Tåget är på väg till London.
 Tåget är på väg mot London.
for preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (intended for: [sb])till preppreposition: Binder ihop substantiv eller pronomen med andra element i satsen, t.ex.: "En bild [b]av[/b] Johan.", "Taket [b]på[/b] huset."
  åt preppreposition: Binder ihop substantiv eller pronomen med andra element i satsen, t.ex.: "En bild [b]av[/b] Johan.", "Taket [b]på[/b] huset."
  för preppreposition: Binder ihop substantiv eller pronomen med andra element i satsen, t.ex.: "En bild [b]av[/b] Johan.", "Taket [b]på[/b] huset."
 All these gifts are for you.
for preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (expressing a wish)den som ändå hade uttruttryck: Uttryck med speciell betydelse som inte nödvändigtvis fungerar som ett verb. Inkluderar ordspråk. T.ex.: "lika som bär".
  önskan om uttruttryck: Uttryck med speciell betydelse som inte nödvändigtvis fungerar som ett verb. Inkluderar ordspråk. T.ex.: "lika som bär".
 Oh, for a bowl of soup right now!
for preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (because of)av preppreposition: Binder ihop substantiv eller pronomen med andra element i satsen, t.ex.: "En bild [b]av[/b] Johan.", "Taket [b]på[/b] huset."
  för preppreposition: Binder ihop substantiv eller pronomen med andra element i satsen, t.ex.: "En bild [b]av[/b] Johan.", "Taket [b]på[/b] huset."
  på grund av uttruttryck: Uttryck med speciell betydelse som inte nödvändigtvis fungerar som ett verb. Inkluderar ordspråk. T.ex.: "lika som bär".
 He left, for fear of being laughed at.
for preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (in honour of)efter preppreposition: Binder ihop substantiv eller pronomen med andra element i satsen, t.ex.: "En bild [b]av[/b] Johan.", "Taket [b]på[/b] huset."
 The church held a memorial service for the victims of the earthquake.
for preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (in order to achieve or attain)för preppreposition: Binder ihop substantiv eller pronomen med andra element i satsen, t.ex.: "En bild [b]av[/b] Johan.", "Taket [b]på[/b] huset."
 For an early arrival in Paris, you will need to take the express train.
for preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (in order to save or preserve)för preppreposition: Binder ihop substantiv eller pronomen med andra element i satsen, t.ex.: "En bild [b]av[/b] Johan.", "Taket [b]på[/b] huset."
 We're fighting for our freedom!
for preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (despite)trots preppreposition: Binder ihop substantiv eller pronomen med andra element i satsen, t.ex.: "En bild [b]av[/b] Johan.", "Taket [b]på[/b] huset."
 For all her nagging, she's a great wife.
for preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (in regard to)för preppreposition: Binder ihop substantiv eller pronomen med andra element i satsen, t.ex.: "En bild [b]av[/b] Johan.", "Taket [b]på[/b] huset."
 She has a gift for crosswords.
for preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (responsibility of)för preppreposition: Binder ihop substantiv eller pronomen med andra element i satsen, t.ex.: "En bild [b]av[/b] Johan.", "Taket [b]på[/b] huset."
  upp till preppreposition: Binder ihop substantiv eller pronomen med andra element i satsen, t.ex.: "En bild [b]av[/b] Johan.", "Taket [b]på[/b] huset."
 That's for me to determine, not you.
for preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (to the extent of)i preppreposition: Binder ihop substantiv eller pronomen med andra element i satsen, t.ex.: "En bild [b]av[/b] Johan.", "Taket [b]på[/b] huset."
 The line outside the ticket office went on for miles.
for preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (introducing an infinitive phrase)för preppreposition: Binder ihop substantiv eller pronomen med andra element i satsen, t.ex.: "En bild [b]av[/b] Johan.", "Taket [b]på[/b] huset."
 It may be time for him to resign.
for preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (ratio)till preppreposition: Binder ihop substantiv eller pronomen med andra element i satsen, t.ex.: "En bild [b]av[/b] Johan.", "Taket [b]på[/b] huset."
  mot preppreposition: Binder ihop substantiv eller pronomen med andra element i satsen, t.ex.: "En bild [b]av[/b] Johan.", "Taket [b]på[/b] huset."
 The players were one for three in shots on goal.
for preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (ratio: sales)för preppreposition: Binder ihop substantiv eller pronomen med andra element i satsen, t.ex.: "En bild [b]av[/b] Johan.", "Taket [b]på[/b] huset."
  till preppreposition: Binder ihop substantiv eller pronomen med andra element i satsen, t.ex.: "En bild [b]av[/b] Johan.", "Taket [b]på[/b] huset."
 There is a three for one sale on summer clothing.
for preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (representing)för preppreposition: Binder ihop substantiv eller pronomen med andra element i satsen, t.ex.: "En bild [b]av[/b] Johan.", "Taket [b]på[/b] huset."
 The CS in his name is for Charles Saunders.
for preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (at a price of)för preppreposition: Binder ihop substantiv eller pronomen med andra element i satsen, t.ex.: "En bild [b]av[/b] Johan.", "Taket [b]på[/b] huset."
 Melons are now two for a pound in the market.
for preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (indicating distance)i preppreposition: Binder ihop substantiv eller pronomen med andra element i satsen, t.ex.: "En bild [b]av[/b] Johan.", "Taket [b]på[/b] huset."
  en sträcka av, en sträcka på uttruttryck: Uttryck med speciell betydelse som inte nödvändigtvis fungerar som ett verb. Inkluderar ordspråk. T.ex.: "lika som bär".
 I ran for three blocks before I caught him.
for preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (indicating one in a series)för preppreposition: Binder ihop substantiv eller pronomen med andra element i satsen, t.ex.: "En bild [b]av[/b] Johan.", "Taket [b]på[/b] huset."
 We're visiting here for the second time.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

Forumdiskussioner med ord(en) "for some time" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'for some time'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.