fold

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈfəʊld/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/foʊld/ ,USA pronunciation: respelling(fōld)


På den här sidan: fold, -fold

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
fold [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (crease, double over)vika vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  vecka vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 Tyler folded the paper into a triangle.
 Tyler vek pappret till en triangel.
fold viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative, informal (business: fail) (företag)gå omkull vitr partikelpartikelverb, intransitivt: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet. Intransitivt. T.ex. "somna om": "Han vaknade tidigt, men kunde [b]somna om[/b] igen."
  (ex butik)slå igen vitr partikelpartikelverb, intransitivt: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet. Intransitivt. T.ex. "somna om": "Han vaknade tidigt, men kunde [b]somna om[/b] igen."
 The company folded because of the recession.
 Företaget gick omkull på grund av konjunkturnedgången.
fold viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (end, close)stänga vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 The show is due to fold next week.
 Showen ska stänga nästa vecka.
fold viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (give in) (bildlig)lägga sig vitr + refl
  ge efter vitr partikelpartikelverb, intransitivt: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet. Intransitivt. T.ex. "somna om": "Han vaknade tidigt, men kunde [b]somna om[/b] igen."
  ge med sig vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 Alison was determined to get her way, so Karen folded in the end.
 Alison var fast besluten om att få som hon ville, så i slutändan fick Karen lägga sig.
fold [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (hug)krama vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  omfamna vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 Sarah's mother folded her into an embrace.
 Sarahs mamma omfamnade henne i en kram.
fold viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (poker: quit) (poker)vika sig, lägga sig vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 Richard decided to fold rather than to risk all of his money.
 Richard bestämde sig för att vika sig (or: lägga sig) istället för att riskera alla sina pengar.
fold [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (bird, insect: wings)fälla ner ngt vtr partikel oskjpartikelverb, transitivt, oskiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, oskiljbart. T.ex.: "kasta ut", "slå in".
  vika ner ngt vtr partikel oskjpartikelverb, transitivt, oskiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, oskiljbart. T.ex.: "kasta ut", "slå in".
 The bird landed and folded his wings.
 Fågeln landade och vek ner sina vingar.
fold nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (crease)veck ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  vikning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  veckning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Crumbs from Peter's lunch got stuck in the folds of his shirt.
 Smulor från Peters lunch fastnade i vecken på hans skjorta.
fold nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (pen for sheep, livestock) (för djur)fålla ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  inhägnad ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The shepherd found the lamb and returned it to the fold.
 Herden hittade lammet och tog tillbaka det in i fållan.
fold nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (church)kyrka ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  församling ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The preacher tried to bring new converts into the fold.
 Predikanten försökte värva nykonverterade till kyrkan.
 
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
fold [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (bring to a close)läggas ner vtr partikel oskjpartikelverb, transitivt, oskiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, oskiljbart. T.ex.: "kasta ut", "slå in".
  stängas vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 We're folding the play at the end of the season.
fold your hands,
fold your arms
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(hands, arms: clasp or cross)knäppa sina händer vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
  korsa sina armar vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 Cindy sat quietly, with her hands folded in her lap.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
-fold,
fold
suffixsuffix: Added to end of word stem--for example, friendless = friend+less.
(multiplied by, times)-dubbel suffixsuffix: Läggs till i slutet av ordet, t.ex.: "grund[b]lös[/b]" = "grund" + "[b]lös[/b].
 For example: threefold, three-fold
-fold,
fold
suffixsuffix: Added to end of word stem--for example, friendless = friend+less.
(having stated number of parts)-dubbel suffixsuffix: Läggs till i slutet av ordet, t.ex.: "grund[b]lös[/b]" = "grund" + "[b]lös[/b].
 For example: fivefold, five-fold
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Kollokationer: a [ten] -fold [increase, decrease] (in), crease the fold [well, tightly, sharply], a [tight, sharp] fold, mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "fold" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'fold'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.