flirt

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈflɜːrt/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/flɝt/ ,USA pronunciation: respelling(flûrt)

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
flirt viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (try to seduce [sb])flörta, flirta vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 Rachel loves to flirt, but she normally isn't serious about it.
flirt with [sb] vi + prep (try to seduce [sb])flörta med ngn, flirta med ngn vitr + prep
 Paul flirted with his coworker.
flirt with [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] figurative (experiment with, try: [sth] risky) (bildlig)flörta med ngt vtr + prep
  leka med ngt vtr + prep
 Fred liked to flirt with death and enjoyed things like skydiving and cliff jumping.
flirt nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (person who flirts)flörtig person, flirtig person ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Nate is a real flirt; he's always trying to woo someone.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
I listor: Dating, mer...
Kollokationer: her [coworker, boss, brother-in-law] is a flirt, [is always, don't be] such a flirt, the [stewardess, barmaid, cocktail waitress] is a flirt, mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "flirt" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'flirt'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.