first

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈfɜːrst/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/fɝst/ ,USA pronunciation: respelling(fûrst)

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
first,
1st
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(1st in a series or list)första adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 For many people, Ronaldo would be first on a list of the world's greatest soccer players. I liked the first song best.
 För många människor så skulle Ronaldo vara den första på listan över världens bästa fotbollsspelare.
first,
1st
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(in race, competition: placed 1st)bäst adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  främst adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 She was first in the spelling competition. The team is currently first in the league.
 Hon var bäst i stavningstävlingen.
first,
1st
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(closest to the front)första adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 We sat in the first row of seats.
 Vi satt på första stolsraden.
first adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (primary)primära adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  främsta adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 The first reason for doing this is to help other people.
 Den primära anledning till att göra det här är att hjälpa andra människor.
first advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (before everyone else)först advadverb: Ord som beskriver verb och ibland adjektiv, t.ex.: "snabbt", "lyckligt".
 He walked through the door first, and everyone else followed.
 Han gick först igenom dörren och alla andra följde efter.
first advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (firstly: before anything else)först advadverb: Ord som beskriver verb och ibland adjektiv, t.ex.: "snabbt", "lyckligt".
 What we need to do first is find a place to stay.
 Det vi måste göra först är att hitta någonstans att sova.
first advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (firstly: introducing first point)först advadverb: Ord som beskriver verb och ibland adjektiv, t.ex.: "snabbt", "lyckligt".
  för det första uttruttryck: Uttryck med speciell betydelse som inte nödvändigtvis fungerar som ett verb. Inkluderar ordspråk. T.ex.: "lika som bär".
  först och främst uttruttryck: Uttryck med speciell betydelse som inte nödvändigtvis fungerar som ett verb. Inkluderar ordspråk. T.ex.: "lika som bär".
 First, I would like to thank you all for coming.
 Först så skulle jag vilja tacka alla för att ni kom.
first,
1st
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(race, competition: in 1st place)först advadverb: Ord som beskriver verb och ibland adjektiv, t.ex.: "snabbt", "lyckligt".
  på förstaplats prep + s
 Chloe finished first out of 80 runners.
first,
1st,
the first,
the 1st
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
invariable (in a series, list: 1st item, person)första ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 I like the first better than the second.
 Jag gillar den första bättre än den andra.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
the first,
the 1st
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(first day of the month)den förste, den 1e, den 1:e ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 We don't get paid again until the first.
 Vi får inte betalt igen förrän den förste.
the first of,
1st,
1st of,
the 1st,
the 1st of
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
UK (first day of specified month)den förste, den 1e, den 1:e ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
Anmärkning: The written form "1 May" may also be used.
 In France, the first of May is a public holiday.
 I Frankrike så är den första maj en nationell helgdag.
first,
1st,
first gear,
1st gear
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(lowest automobile gear)första adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  (vardaglig)ettans adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 Switch to first gear when going up steep hills.
first adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (music: section leader)första adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 She plays first clarinet in the orchestra.
first adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (baseball: base)första adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 He didn't make it past first base.
first advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (for the first time)för första gången uttruttryck: Uttryck med speciell betydelse som inte nödvändigtvis fungerar som ett verb. Inkluderar ordspråk. T.ex.: "lika som bär".
 I first came to New York when I was a little girl.
first advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (rather, sooner)hellre advadverb: Ord som beskriver verb och ibland adjektiv, t.ex.: "snabbt", "lyckligt".
  (något omodernt)förr advadverb: Ord som beskriver verb och ibland adjektiv, t.ex.: "snabbt", "lyckligt".
 Lie to you? I'd kill my own mother first!
first nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (beginning)början ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  start ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 She was a good worker from the first.
first nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (music: section leader)första ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The composer intended the second violinists to contrast with the firsts.
first nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (first place in a competition)etta ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  nummer ett ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 She's always the first in any competition.
first nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (baseball: base)första basen ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 He's on first.
first,
First
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
UK (first-class honors)högsta betyg adj + s
 He got a first from Cambridge.
first nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (commerce: best quality goods)första sortering ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 We sell firsts at a slightly higher price than seconds.
the First,
I
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(1st monarch with specified name)den förste, I ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
Anmärkning: 'I' is spoken as "the First"
 Queen Elizabeth the First was 25 years old when she came to the throne.
First,
1st
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(music: 1st symphony, etc.)första, förste, 1a, 1:a, 1e, 1:e ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Kollokationer: was the very first (to), the first person to [discover, suggest, arrive], are the first to arrive, mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "first" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'first'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.