fence

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈfɛns/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/fɛns/ ,USA pronunciation: respelling(fens)

Inflections of 'fence' (v): (⇒ conjugate)
fences
v 3rd person singular
fencing
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
fenced
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
fenced
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
fence nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (enclosure around property) (för att avgränsa)staket ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (stänga inne eller ute)stängsel ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (stänga inne, ofta djur)inhägnad ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Josh built a fence around his garden.
 Josh byggde ett staket runt sin trädgård.
fence nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (horse racing: obstacle)hinder ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  staket ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The horse jumped the fence.
 Hästen hoppade över hindret.
fence viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (sport)fäkta vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 Erin fenced at a national competition.
 Erin fäktade vid en nationell tävling.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
fence nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (person: deals in stolen items)hälare ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The burglar took his loot to a fence.
fence viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (argue) (bildlig)fäktas vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  tvista vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  diskutera vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 The two professors had been fencing over the subject for years.
fence vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (stolen property)köpa stöldgods vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  sälja stöldgods vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  handla med stöldgods vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Kollokationer: a [wooden, wire, barbed wire, metal] fence, the [garden, prison, park, stadium] fence, [an electric, a chain-link, a barbed-wire] fence, mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "fence" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'fence'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.