feel

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈfiːl/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/fil/ ,USA pronunciation: respelling(fēl)

Inflections of 'feel' (v): (⇒ conjugate)
feels
v 3rd person singular
feeling
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
felt
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
felt
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
feel [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (sense by touch)känna vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 He felt her hand on his shoulder.
 Han kände hennes hand på sin axel.
feel [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (examine by touch)känna vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  känna på ngt vtr partikel oskjpartikelverb, transitivt, oskiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, oskiljbart. T.ex.: "kasta ut", "slå in".
  ta på ngt vtr partikel oskjpartikelverb, transitivt, oskiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, oskiljbart. T.ex.: "kasta ut", "slå in".
 She felt the cloth to see how good it was.
 Hon kände på trasan för att se hur bra den var.
feel [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (sense, detect: not by touch)känna vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  förnimma vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  uppfatta vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  märka vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 I felt hostility in his voice.
 Jag kände fientlighet i hans röst.
feel [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (be conscious of)känna vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  märka vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (känna svagt)förnimma v uttr
 He could feel her gaze on him.
 Han kunde kännas hennes fixerade blick.
feel,
feel that
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(with clause: think)känna vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  tycka vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 He felt that her actions were unfair.
 Han tyckte hennes handlingar var orättvisa.
feel viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (+ adj: experience condition)känna vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  vara vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 I'm over the worst of my flu but I still feel a bit weak.
 Jag är över det värsta av min influensa, men jag känner mig fortfarande svag.
feel viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (+ adj: experience emotion)känna vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 I felt really embarrassed.
 Jag kände mig riktigt generad.
feel viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (+ noun: perceive self as)känna sig vitr partikelpartikelverb, intransitivt: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet. Intransitivt. T.ex. "somna om": "Han vaknade tidigt, men kunde [b]somna om[/b] igen."
 I felt a fool when she pointed out my mistake.
 Jag kände mig som en idiot när hon påpekade mitt misstag.
feel viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (+ adj: have detectable quality)kännas vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 The floor felt wet.
 Golvet kändes blött.
 
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
feel nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (quality perceived by touch)känsla ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (svag känsla)förnimmelse ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 I like the feel of silk on my skin.
feel nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (impression)känsla ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  intryck ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 It's a café but it has the feel of a pub.
feel nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sense of touch)känsel ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Without electricity, he had to move by feel.
feel nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (touching with a hand)kännande ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  tag, tagande ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  känna vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 A quick feel of the fabric was enough to tell Ellen that it wasn't what she wanted.
feel viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (examine by touch)känna vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 She felt below the chair but could not find her pen.
feel viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (have emotions)känna vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  vara känslosam vitr + adj
 He is a man who feels strongly.
feel viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (have compassion)känna vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  ha medkänsla vtr + adj
  tycka synd om vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 When I see suffering, I really feel.
feel vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (be affected by)känna vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 He felt the full force of the crash.
feel vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (to experience)känna vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  uppleva vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  erfara vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 He felt her anger at the other end of the phone.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Kollokationer: feel [hot, cold, happy, sad, down], a [silky, smooth, velvety, rough] feel, [she, her forehead, his cheek] feels [hot], mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "feel" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'feel'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.