feedback

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈfiːdbæk/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈfidˌbæk/ ,USA pronunciation: respelling(fēdbak′)


På den här sidan: feedback, feed back

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
feedback nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (loudspeaker noise) (vardagligt)rundgång ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  återkoppling, feedback ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The loud feedback when the microphone got too close to the speaker hurt everybody's ears.
 Den höga rundgången när mikrofonen kom för nära högtalaren gjorde ont i allas öron.
 Den höga återkopplingen (or: feedbacken) när mikrofonen kom för nära högtalaren gjorde ont i allas öron.
feedback nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (science: modification by results)feedback ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  respons ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  återkoppling ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The feedback generated during the experiment resulted in a return to equilibrium.
 Responsen som genererades under experimentet resulterade i en återgång till balans.
feedback nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (opinion, criticism) (vardagligt)feedback ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (allmänt)respons, gensvar ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The website encourages its visitors to give feedback about what they like and don't like about it.
 Hemsidan uppmuntrar sina besökare att ge feedback om vad de gillade och inte gillade med den.
 Hemsidan uppmuntrar sina besökare att ge respons (or: gensvar) om vad de gillade eller inte gillade med den.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
feed back to [sb] vi phrasal + prep (report back to)rapportera tillbaka till ngn vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
  ge feedback till ngn vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
Anmärkning: The single-word form is used when the term is a noun
 Jamie always feeds back to his line manager in a timely manner.
feed [sth] back to [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (relay [sth] back to)rapportera tillbaka till ngn vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
  återkoppla vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 Karen appreciates her staff feeding back intormation to her on a regular basis.
feed back vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (affect in turn)återkoppla vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
feed back into [sth],
feed back to [sth]
vi phrasal + prep
(affect in turn)ge feedback på ngt vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 The results of the student survey feed back into future teaching practices.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Kollokationer: [sound, microphone] feedback, was a loud feedback [noise, squeal], (loud) feedback from the microphone, mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "feedback" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'feedback'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.