fallback

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈfɔːlbæk/US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(fôlbak′)

På den här sidan: fallback, fall back

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
fallback nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (backup plan) (förled)reserv- adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  (vardagligt)backupplan adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 I applied to Harvard, but the state university is my fallback in case Harvard rejects me.
fallback nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal ([sb]: last recourse) (förled)reserv- adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
fallback,
fall-back
n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood."
informal (backup, used as last recourse) (förled)reserv- adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  (vardagligt)backupplan adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  (förled)nöd- adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
Anmärkning: A hyphen is used when the term is an adjective
 What is our best fallback option if the band decides to cancel?
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
fall back vi + adv (fail to keep up)trilla tillbaka vitr + adv
  (bildlig)trilla dit vitr + adv
Anmärkning: A hyphen is used when the term is an adjective that precedes a noun.
 The runner fell back after the fourteenth mile of the marathon, when her legs grew tired.
fall back vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (withdraw, retreat)rygga tillbaka vitr + adv
  dra sig tillbaka vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
  (formell)retirera vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 The general ordered his troops to fall back.
fall back on [sb/sth] vi phrasal + prep informal, figurative (resort to, rely on)lita på ngn/ngt vtr partikel oskjpartikelverb, transitivt, oskiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, oskiljbart. T.ex.: "kasta ut", "slå in".
 Whenever I am in trouble, I know that I can always fall back on my friends and family.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

Forumdiskussioner med ord(en) "fallback" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'fallback'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.