explain

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ɪkˈspleɪn/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ɪkˈspleɪn/ ,USA pronunciation: respelling(ik splān)

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
explain viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (make [sth] clear)förklara sig vitr + refl
 Just give me a minute and I'll explain.
 Ge mig bara ett ögonblick så ska jag förklara mig.
explain,
explain that
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(with clause: make clear)förklara vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  förtydliga vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 Parents should explain that it is dangerous to play with matches.
 Föräldrar borde förklara att det är farligt att leka med tändstickor.
explain [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (give details of [sth])visa vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  förklara vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 Paola was explaining the best way to make an omelette.
 Paola visade det bästa sättet att göra en omelett.
explain [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (give reasons)förklara vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  klargöra vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 Can you explain what led to your decision?
 Kan du förklara vad som ledde till ditt beslut?
explain [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (give clarification)förklara vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  förtydliga vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 "She is asleep already", he explained.
 "Hon sover redan," förklarade han.
explain [sth] to [sb] vtr + prep (give details, clarify)förklara vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (ge detaljer)förtydliga vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 I've tried to explain Einstein's Theory of Relativity to her many times, but she still doesn't understand it.
 Jag har försökt förklara Einsteins relativitetsteori för henne många gånger, men hon förstår den fortfarande inte.
explain [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (account for, justify) (ge detaljer)förklara vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (allmänt)berätta vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (ge detaljer)redogöra för vtr + prep
 Can you explain what happened to the money?
 Kan du förklara vad som hände med pengarna?
explain [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (be the reason for) (bildlig)förklara vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The bullying she experienced in her teens explains her shyness now.
 Mobbningen som hon utsattes för som tonåring förklarar hennes blyghet.
explain yourself vtr + refltransitive verb and reflexive pronoun: Transitive verb with reflexive pronoun--for example, "Enjoy yourself." "They behaved themselves." (account for actions)förklara sig vtr + refltransitivt verb och reflexivt verb: Transitivt verb med reflextivt verb, t.ex.: "tänka sig".
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Kollokationer: explain to [him, your students, your children], explain in your own words, explain in [great, some] detail, mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "explain" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'explain'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.