embrace

Listen:
 [ɪmˈbreɪs]


Inflections of 'embrace' (v): (⇒ conjugate)
embraces
v 3rd person singular
embracing
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
embraced
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
embraced
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Swedish Dictionary © 2019:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
embrace nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (hug)kram, omfamning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Carl's loving embrace reassured his wife.
 Carls kärleksfulla kram (or: omfamning) tröstade hans fru.
embrace [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (hug)krama vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  omfamna vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  ta i sin famn, sluta i sina armar v uttr
 He reluctantly embraced his former enemy.
 Han kramade motvilligt sin forne fiende.
embrace [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (accept)acceptera vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  välkomna vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 His colleagues embraced his proposals.
 Hans kollegor accepterade hans förslag.
embrace [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (welcome)välkomna vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  acceptera vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 I would urge you to embrace this opportunity before it is too late.
 Jag skulle uppmana dig att välkomna den här möjligheten innan det är för sent.
embrace viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (hug)kramas vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  omfamna vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  sluta i varandras armar v uttr
 The lovers embraced.
 Älskarna kramades.
embrace [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (adopt)anta vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  gå över till v uttr
  anamma vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (tekniskt)konvertera vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The emperor eventually embraced the new religion.
 Kejsaren antog så småningom den nya religionen.
 
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
embrace nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (acceptance) (formellt)acceptans, acceptering ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  välkomnande ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 I want to feel the embrace of your family, but I don't think they'll ever accept me.
embrace [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (comprise)omfatta, innefatta, innesluta, inbegripa vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  spänna över vtr partikel oskjpartikelverb, transitivt, oskiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, oskiljbart. T.ex.: "kasta ut", "slå in".
 Mathematics embraces arithmetic, algebra and geometry.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Kollokationer: they embraced, in a [strong, long, warm, passionate] embrace, embraced each other, mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "embrace" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'embrace'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.