embark

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ɪmˈbɑːrk/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ɛmˈbɑrk/ ,USA pronunciation: respelling(em bärk)

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
embark viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (ship, plane: board)borda vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  gå ombord vitr + s
 The ship will be leaving in 30 minutes. We request that all passengers now embark.
embark on [sth],
embark upon [sth]
vi + prep
(journey: start)ge sig ut på ngt vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
  ge sig av på ngt vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 What should you take before you embark on a three-day hike?
embark viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (journey: start)resa ut vitr partikelpartikelverb, intransitivt: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet. Intransitivt. T.ex. "somna om": "Han vaknade tidigt, men kunde [b]somna om[/b] igen."
  ge sig av vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 We embarked in mid September and reached the gulf two weeks later.
embark on [sth],
embark upon [sth]
vi + prep
(project: start)sätta igång ngt vtr partikel oskjpartikelverb, transitivt, oskiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, oskiljbart. T.ex.: "kasta ut", "slå in".
  ta sig an ngt vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
  påbörja vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 We had no idea what the project would involve when we embarked on it.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

Forumdiskussioner med ord(en) "embark" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'embark'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.