elevated

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈɛlɪveɪtɪd/US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(elə vā′tid)

From the verb elevate: (⇒ conjugate)
elevated is: Click the infinitive to see all available inflections
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."
På den här sidan: elevated, elevate

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
elevated adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (raised)upphöjd adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 The singer performed on an elevated platform.
elevated adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (high up)högt upp adj + prep
 From this elevated point, you can see many of the city's famous buildings.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
elevate [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (physically: raise, lift)lyfta upp ngt vtr partikel oskjpartikelverb, transitivt, oskiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, oskiljbart. T.ex.: "kasta ut", "slå in".
elevate [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (aggrandize) (bildlig)upphöja ngt vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
elevate [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (aggrandize) (bildlig)upphöja ngn vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
elevate [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (prices, etc.: increase) (priser)höja ngt vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

Forumdiskussioner med ord(en) "elevated" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'elevated'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.