dwell

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈdwɛl/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/dwɛl/ ,USA pronunciation: respelling(dwel)


Inflections of 'dwell' (v): (⇒ conjugate)
The past form "dwelt" is mainly used in UK English. It is correct in US English, but rare. Both "dwelled" and "dwelt" are correct in UK English.
dwells
v 3rd person singular
dwelling
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
dwelled
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed." (US & UK)
dwelt
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed." (Mainly UK)
dwelled
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked." (US & UK)
dwelt
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked." (Mainly UK)

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
dwell viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." formal, literary (live) (vara bosatt på plats)bo, leva vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  (bosatt eller uppehållas)vistas vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 George has dwelled here all his life.
 George har bott (or: levt) här hela sitt liv.
dwell viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (think too much about [sth])grubbla vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  fundera vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  (negativt)gräva ner sig vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 I know what's happened is sad, but try not to dwell.
 Jag vet att det som har hänt är ledsamt, men försök att inte grubbla på det.
dwell on [sth/sb],
dwell upon
vi + prep
(be preoccupied with)fokusera på ngt/ngn vtr partikel oskjpartikelverb, transitivt, oskiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, oskiljbart. T.ex.: "kasta ut", "slå in".
  tänka för mycket på ngt/ngn vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 Try not to dwell on your failures.
 Försöka att inte fokusera på dina misstag.
dwell on [sth],
dwell upon
vi + prep
(speak extensively about) (bildligt, tala för länge)mala på om ngt vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
  (bildligt, nedsättande)veva vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 In her lecture, the professor dwelt a great deal on the similar themes in the two texts.
 I sina föredrag, så malde professorn på en hel del om de två texternas liknande teman.
 
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
dwell nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (machine: pause)stopp ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  paus ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
dwell nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (machine: part of a cam)del av kam -
Anmärkning: Det finns ingen exakt översättning.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Kollokationer: there's no use dwelling on [it, the past, what might have been, these things], don't dwell on [it], had no time to dwell on [it], mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "dwell" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'dwell'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.