dominate

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈdɒmɪneɪt/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈdɑməˌneɪt/ ,USA pronunciation: respelling(domə nāt′)

Inflections of 'dominate' (v): (⇒ conjugate)
dominates
v 3rd person singular
dominating
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
dominated
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
dominated
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
dominate [sb/sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (have control over)styra över vtr partikel oskjpartikelverb, transitivt, oskiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, oskiljbart. T.ex.: "kasta ut", "slå in".
  dominera vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (vardagligt)bestämma över vtr partikel oskjpartikelverb, transitivt, oskiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, oskiljbart. T.ex.: "kasta ut", "slå in".
 The bully dominates the other kids in the playground. It was a struggle, but Barry managed to dominate his emotions.
dominate [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (sport: show mastery)leda vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (bildlig)dominera vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The champion will box next week to see if he still dominates the sport.
dominate viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be predominant)dominera vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 The area has light rainfall, so desert plants dominate.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Kollokationer: dominate the enemy (by, through), will dominate you, he dominates in [chess, soccer], mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "dominate" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'dominate'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.