directory

Listen:

UK:*UK and possibly other pronunciations'Directory', 'directory': /dɪˈrɛktəri/, /daɪˈrɛktəri/

US:USA pronuncation: IPAUSA pronuncation: IPA/dɪˈrɛktəri, daɪ-/

US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(di rektə rē, -trē, dī-)


Inflections of 'directory' (nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.): nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors.": directories
På den här sidan: directory, Directory

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
directory nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (phone book)förteckning, sammanställning, register, katalog ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Glenn looked up the plumber's number in the directory.
directory nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (company)styrelse, företagsledning, direktion ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Sarah looked in the directory to find an advertising agency.
directory nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (computing: files)katalog ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  mapp ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (vardagligt)folder ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 I can't find the file; are you sure you saved it in this directory?
directory nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (book of directions for Christian worship)instruktioner för kristlig tillbedjan -
Anmärkning: Det finns ingen exakt översättning.
 This church follows the directory very closely during worship.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
the Directory nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (French history)Direktoriet egenegennamn substantiv:
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Kollokationer: [run, perform, do] a directory search, [view, sort, arrange] the directory [listings, results], a [telephone, phone, business, store, restaurant] directory, mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "directory" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'directory'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.