dip

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈdɪp/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/dɪp/ ,USA pronunciation: respelling(dip)

Inflections of 'dip' (v): (⇒ conjugate)
dips
v 3rd person singular
dipping
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
dipped
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
dipped
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
dip nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (depression in land)fördjupning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (även bildlig)svacka ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 There was a dip between the two fields where water collected.
 Det fanns en fördjupning mellan de två fälten där vatten samlades.
dip nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (market decline) (bildlig)nedgång ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (bildlig)svacka ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The dip in the market caused some investors concern.
 Nedgången på marknaden gjorde så att några investerare blev oroliga.
dip nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (food: sauce)dip, dipsås ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Susan served crudités and dips as an appetizer.
 Den här meningen är inte en översättning av den engelska meningen. Alex köpte dip (or: dipsås) till sina chips.
dip viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (land: slope) (vilken lutning som helst)luta vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  (liten lutning utför)slutta vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 The road dips as it goes into the valley.
 Vägen lutar när den går ner i dalen.
dip viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (stocks: decline)sjunka vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 Share prices dipped this afternoon.
 Aktiepriserna sjönk den här eftermiddagen.
dip [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (immerse in liquid)doppa vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 Alan tested the temperature of the water by dipping his toe.
 Alan provade vattentemperaturen genom att doppa sin tå.
dip [sth] in [sth] vtr + prep (immerse in liquid)doppa ngt i ngt vtr + prep
  sänka ner ngt i ngt vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 Emily dipped the shirt in the hot water.
 Emily doppade skjortan i det varma vattnet.
dip [sth] into [sth] vtr + prep (immerse in liquid)doppa ngt i ngt vtr + prep
  sänka ner ngt i ngt vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 Elizabeth dipped her toes into the water to feel how cold it was.
 Elizabeth doppade sina tår i vattnet för att känna hur kallt det var.
dip nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (quick swim)dopp ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 It's nice to go for a dip on a hot day.
 Det är skönt att ta sig ett dopp på en varm dag.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
dip nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (exercise move) (träning)dip ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
dip nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. pejorative, dated, slang (stupid person) (kränkande)idiot ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  dumbom ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  träskalle ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
dip nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (pesticide solution for animals)insektsmedel ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  tvättvätska ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The farmer immerses the sheep in dip to protect them against parasites.
dip nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. uncountable (geology: angle of stratum)lutning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (formell)inklination ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
dip viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (sink)sjunka vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  sänkas vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  doppas vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 The sun dipped below the horizon.
dip [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (lower and raise again)vippa vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  guppa vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  skumpa vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The soldier dipped the flag in salute.
dip [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (animals: immerse in pesticide)tvätta med tvättvätska vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
  tvätta med insektsmedel vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 The farmer dips his sheep twice a year.
dip [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (headlights: switch to low beam)blända av vitr partikelpartikelverb, intransitivt: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet. Intransitivt. T.ex. "somna om": "Han vaknade tidigt, men kunde [b]somna om[/b] igen."
  slå av helljusen vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 Lisa dipped her lights when she saw another car coming towards her.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Kollokationer: take a dip in the [pool, lake, ocean], take a [quick, brief, cooling] dip in the [pool], took a dip to cool off, mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "dip" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'dip'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.